X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Världsledande forskning och utveckling

Genom att läkemedelsbranschen forskar fram och utvecklar nya läkemedel får patienterna tillgång till effektiva behandlingar. Företagen ingår i det system av aktörer inom forskning, vård och näringsliv som tillsammans driver den medicinska utvecklingen framåt och Sverige har länge haft en stark position på området. Därför har vi alla möjligheter att bli ett föregångsland inom forskning och innovation och en framstående Life Science-nation, som attraherar de främsta talangerna och företagsetableringarna. På så sätt kan branschen bidra till ökad hälsa, ekonomiskt välstånd som säkrar god vård och omsorg till hela Sveriges befolkning och en hållbar utveckling i samhället. 

För nya behandlingar och en stark Life Science-nation

För att säkra läkemedelsforskningens framsteg och ta ledningen inom Life Science krävs ett gott forskningsklimat och rätt förutsättningar för läkemedelsföretagen att utveckla nya behandlingar. Här har vi samlat information om branschens arbete och vad som behövs för att Sverige inte ska tappa mark.

Forskning och utveckling

Sverige har tappat position inom läkemedelsforskningen trots goda förutsättningar för en globalt ledande roll. För att lyckas vända utvecklingen behövs politisk vilja och en långsiktig satsning för att nå bättre vårdresultat, jämlik vård och fler jobb. Tillsammans kan vi göra Sverige till en ledande forskningsnation.

Kliniska prövningar

Lif har tagit fram en handlingsplan för att öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Då kan fler svenska patienter få vara med och testa de nyaste behandlingarna och hälso- och sjukvården får tillgång till nya läkemedel och behandlingar i forskningens framkant. Det attraherar också investeringar och etableringar i Life Science-sektorn.

Immateriella tillgångar och rättigheter

En stabil immaterialrätt är en förutsättning för att nya läkemedel och behandlingar ska ta sig från forskningsstadiet till patienterna. Det gör det tryggt och attraktivt att investera i nya produkter och möjliggör utbytet av teknik och kunskap. Om det immaterialrättsliga systemet urholkas kommer intresset för forskning att minska. På sikt resulterar det i minskad tillgång till nya läkemedel.

HiKS – Hitta Kliniska Studier

Databasen HiKS gör det enklare att hitta och delta i kliniska läkemedelsprövningar. Där kan patienter, behandlande läkare och andra intresserade lätt se vilka prövningar läkemedelsföretagen genomför i Sverige, inklusive de där rekrytering pågår. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla.

Medicinsk utveckling

Dagens forskning – framtidens medicin

Sverige rankas högt när det kommer till innovation inom hälsa och vård. Under de senaste åren har vi sett en snabb utveckling. Det som tidigare beskrevs som forskningens frontlinje, till exempel olika cell- och genterapier, börjar nu bli godkända behandlingar med potential att revolutionera behandlingen av vissa sjukdomar.

Uppdaterad: 11 april 2023