X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ung tjej

Framtiden för svensk life science och innovation avgörs i EU

Politiken i EU påverkar både den svenska samhällsutvecklingen och alla européers vardagsliv och hälsa. Besluten som fattas där styr möjligheten att utveckla nya behandlingar och göra dem tillgängliga för patienter i Europa. De påverkar tillgången till nödvändiga läkemedel och sjukvårdens beredskap i tider av global oro. Även hållbarhetsfrågor och den gröna omställningen avgörs av beslut på EU-nivå.

På den här sidan finns information om pågående arbeten EU som är centrala för läkemedelsbranschen och, i förlängningen, Europas förmåga att förbättra folkhälsan och skapa tillväxt i medlemsländerna genom samhällsnyttig forskning och innovation.

EU-parlamentsvalet 2024

I valet till EU-parlamentet 2024 avgörs riktningen för Sveriges samhällsutveckling. Här kan du läsa mer om de frågor Lif driver för ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare Europa och vad svenskarna tycker är viktigast i EU-valet. 

EU:s nya läkemedelslagstiftning

EU uppdaterar nu sin läkemedelslagstiftning, en process som är avgörande för life science-branschens globala konkurrenskraft och tillgången till livsviktiga behandlingar. De föreslagna förändringarna formar möjligheterna till medicinsk innovation i Europa och Sverige, vilket i sin tur påverkar var de forskande läkemedelsföretagen väljer att satsa.

Uppdaterad: 27 februari

Mer inom Life science och läkemedel i EU