X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval #2 – Vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård

Det andra seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens viktiga vägval, hade digitalisering som tema och en namnkunnig panel diskuterade hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka frågor måste lösas för att vi ska komma vidare?

Intro till Vårdens viktiga vägval #2

 

Vi har många delar på plats – hur får vi till en helhet?

 

Hur kan de nya vårdinformations- och beslutsstödssystemen bidra till forskning och innovation?

 

Hur säkrar vi både tillgång till hälsodata och den personliga integriteten?

 

När Sveriges utmaningar inom hälso- och sjukvården diskuteras kommer alltid ökad digitalisering upp som en av lösningarna. Alla är överens om att det finns en stor och fortfarande outnyttjad potential i digital teknik som rätt nyttjad kan göra svensk hälso- och sjukvård bättre, både för patienter och för personal. Och under coronapandemin har det visat sig att det på flera områden har gått att öka takten i digitaliseringen.

På seminariet samtalade deltagarna om hur vi ska få ihop delarna – digitala journaler, kvalitetsregister, e-recept – till en helhet, hur nya vårdinformations- och beslutsstödsystem kan bidra till mer och bättre forskning och innovation och inte minst viktigt – vem ska äga insamlade data? Hur säkrar vi både tillgång till hälsodata och den personliga integriteten?

Deltog gjorde:

Sara Riggare, forskare och spetspatient

Anders Henriksson, SKR:s andre vice ordförande

Victoria Bohlin, vd Capio specialistkliniker

Carolina Wallenius, Sverigechef Cerner,