X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tjej och kille med ryggarna mot varandra

Egenvård

När vi människor tar mer ansvar för den egna hälsan ger vi också vården möjlighet att ta hand om de som är mer allvarligt sjuka. Egenvård med receptfria läkemedel och rådgivning på apotek bidrar redan idag till en avsevärd avlastning för primärvården. Ett ökat inslag av egenvård kan förbättra folkhälsan samtidigt som hälso- och sjukvården avlastas. Mer egenvård är helt enkelt bra både för individ och samhället. Därför vill Lif se en svensk egenvårdsreform – en systematisk översyn av egenvård och vilka läkemedel som ska vara receptfria.

Nya digitala lösningar, ny teknik och mer tillgänglig information om vård och olika behandlingar gör att fler patienter i allt större utsträckning kan ta hand om sin egen hälsa utan att besöka hälso- och sjukvården. Läkemedel som är tillgängliga utan recept samt andra egenvårdsprodukter som kosttillskott, inklusive mineraler och vitaminer, och/eller medicinsk utrustning för egenvård, skapar också utrymme att flytta resurser till mer sjuka patienter som kräver sjukhusvård.

Begreppet egenvård beskriver individens förmåga att på egen hand ta ansvar för den egna hälsan. Det är ett brett koncept som förutom själv medicinering omfattar hygien, näringsrik kost, livsstil, miljöfaktorer och socioekonomiska faktorer.

World Health Organisation, WHOs definition av egenvård

Egenvård är förmågan hos individer, närstående och samhällen att upprätthålla och främja hälsa samt förebygga och hantera sjukdom och handikapp med eller utan stöd från hälso- och sjukvården.

Outnyttjad möjlighet

I dag är egenvården i praktiken begränsad till den vård av kroniker som utförs i hemmet samt de receptfria läkemedel som företag väljer att lansera och sälja i Sverige.

Lif har föreslagit en analys av vilka sjukdomar och vilka typer av behandlingar som är lämpliga för patienter att ta större ansvar för själva i form av egenvård, men också en systematisk översyn av hur egenvården kan bidra till att hantera sjukvårdens långsiktiga utmaning med att fördela resurser mer effektivt. Hur en ökad andel egenvård skulle kunna bidra till utökad kapacitet att behandla patienter med mer allvarliga sjukdomar.

Att regeringen ska utreda framtidens egenvård i syfte att ta fram strategiska förslag på hur egenvård kan förbättra folkhälsan och avlasta hälso- och sjukvården

Sju exempel på kostnadsbesparingar idag

Lif har låtit analysera sju läkemedelsgrupper för att se hur mycket kostnadsbesparing de ger under ett år för både patient och samhälle.

Statistik om den totala försäljningen i Sverige och Europa.

2018 såldes 8,5 miljarder förpackningar receptfria läkemedel i Europa. I Sverige såldes receptfria läkemedel för 5 miljarder kronor under 2018.

Uppdaterad: 14 oktober 2022