X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Pojke vid återvinningstation

En hållbar europeisk läkemedelsbransch

Klimatförändringarna och miljöförstöringen är huvudfrågor för EU. Med åtgärdspaketet the green deal (den gröna given), unionens tillväxtstrategi för en hållbar omställning, ska man uppnå en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser 2050.

Life science-branschen kan accelerera omställningen. Den är högteknologisk och ligger redan långt fram i utvecklingen av de klimatanpassade produktionsmetoder som kommer att vara en global konkurrensfaktor när resten av världen ställer om. Viktigt är dock att EU:s politik skapar rätt förutsättningar.

Läkemedelsbranschen tillverkar värdefulla behandlingar och läkemedel. En del av dem har också egenskaper som gör dem till ett problem om de hamnar på fel plats i miljön. Nästa mandatperiod utformas ett antal regelverk och lagar för hållbarhet i Europeiska unionen: den nya läkemedelslagstiftningen, kemikaliestrategin, avloppsvattendirektivet med mer. Inom ramen för kemikaliepolitiken (REACH) föreslås restriktioner och utfasning.

För läkemedelsbranschen blir förslaget om utfasning av PFAS-ämnena den största utmaningen. Lif håller med om att dessa skadliga substanser måste hanteras. Men om de har ett stort värde för sjukvården och patienterna ska de kunna användas under förutsättningen att de inte sprids i samhället. På så sätt kan EU värna både hållbar hälsa och grön hänsyn.

Lif vill se

  • Att EU-politiken kan balansera god läkemedelstillgång och omställningen på klimat- och kemikalieområdet.
  • Att EU agerar i linje med Agenda 2030 och tar hänsyn till alla globala hållbarhetsmål.

Reformagenda för EU

Det som händer i EU har en direkt inverkan på Sverige. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export. Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare Europa, där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård.

Foto på kontaktpersonen
Jenni Nordborg Chef internationella relationer

Chef internationella relationer

Uppdaterad: 2 juli