X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval #5 – Förändrade förutsättningar för den patientnära forskningen – utmaningar och möjligheter för svensk Life Science

Varje månad bjuder Lif in politiker och företrädare för hälso- och sjukvård eller patienter till spännande samtal om hur ny kunskap, nya tekniker och nya sätt att organisera hälso- och sjukvården tar oss in i framtiden. Den 24 februari var temat Patientnära forskning. Missade du seminariet kan du nu se det i efterhand.

 

Ett av målen i Life Science-strategin är att fler kliniska studier som bedrivs i samarbete med näringslivet ska förläggas i Sverige. Vad krävs för att nå det målet? Hur kan ökad användning av hälsodata och kvalitetsregister stärka den kliniska forskningen och vilken roll kan och ska Life Science-företagen spela? Och hur kan vi skapa utrymme för den patientnära forskningen i hälso- och sjukvården efter pandemin?

Det är några av de frågor som diskuterades under seminariet Vårdens viktiga vägval den 24 februari.

Deltog gjorde:

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

Jenni Nordborg, regeringens nationella samordnare Life Science

Olle Stendahl, professor emeritus medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet. Tidigare ordförande Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning

Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen, ordförande i Nationell Samverkansgrupp (NSG) forskning och Life Science

Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S) ordförande utbildningsutskottet

Anders Blanck, vd Lif