X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Reklamationer och indragningar

För att en hög säkerhet kring läkemedel ska kunna upprätthållas arbetar alla aktörer på läkemedelsmarknaden tillsammans med gemensamma och säkra rutiner för reklamationer och indragningar. Lif bildade redan 1978 Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar, ARI, där representanter från de forskande läkemedelsföretagen, generikaföretagen, parallellimportörer, apoteksbranschen, dagligvaruhandeln, distributörer och läkemedelsverket ingår. ARI arrangerar informationsdagar om reklamationer och indragningar och arbetet kan följas genom respektive branschförening/aktör.

Röda Webben

Inom läkemedelsbranschen finns utarbetade reklamations- och indragningsrutiner. Riktlinjerna är samlade på den s.k. Röda webben och beskriver hur reklamationer och indragningar av läkemedel ska handläggas i Sverige. Dessa riktlinjer utgör normer för läkemedelsbranschen i Sverige och ska ses som ett hjälpmedel vid utarbetande av företagsanpassade detaljrutiner. Riktlinjerna revideras löpande.

Abonnemang på Röda Webben-tjänsterna

Läkemedelsföretag kan abonnera på Röda webben-tjänsterna. I abonnemanget för Röda webben ingår:

  • Riktlinjer och checklistor för reklamationer och indragningar
  • Möjlighet för företaget att motta reklamationsrapporter från apotek och Försäljningsställen via reklameraläkemedel.se
  • Möjlighet för företaget att motta e-verifikationsrapporter från apotek, partihandlare och försäljningsställen via reklameraläkemedel.se
  • Tjänsten Lif Jourtelefon, som genom Röda webbens kontaktdatabas möjliggör kontakt med företaget dygnet runt. Kontaktbarhet dygnet runt är ett krav för företag som marknadsför läkemedel.

Abonnemangsavgift för 2024, 19.200 SEK exkl moms/kalenderår

För Lifs medlemmar ingår Röda webben i medlemsavgiften.
För att beställa ett abonnemang: fyll i nedanstående formulär så skickar vi ett avtal.

Genom att beställa abonnemanget godkänner företaget att Läkemedelsindustriföreningens Service AB (Lif) behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Så här hanterar Lif personuppgifter, Lifs Dataskyddspolicy

Abonnemangsbeställning Röda webben

Uppdaterad: 21 december 2023