X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Effektiva läkemedel och en modern sjukvård

Förskrivning av läkemedel är den allra vanligaste sjukvårdsinsatsen. Genom att utveckla och leverera effektiva behandlingar och andra hälsotjänster spelar läkemedelsbranschen en viktig roll i hälso- och sjukvårdens utveckling. Här beskriver vi Lifs och läkemedelsföretagens svar på frågor som måste lösas för en högkvalitativ, hållbar sjukvård och om vårt arbete för alla patienters tillgång till moderna behandlingar.

Nya sätt att effektivisera och utveckla vården

Utvecklingen har tagit imponerande kliv och samhället måste tillvarata möjligheterna som skapas. Vården kan avlastas och effektiviseras genom digitala verktyg, prevention och egenvård. På så sätt frigörs tid och resurser. Samtidigt får patienterna större inflytande över sin vård och behandling. För att realisera potentialen måste det till samarbete, lagstiftning och politisk handlingskraft.

Digitalisering

De digitala tjänster och teknologier som transformerar hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt och potentialen är stor: e-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt, skapa ett effektivt, patientcentrerat och jämlikt sjukvårdssystem och utveckla nya behandlingar och lösningar. Sverige har kommit långt i digitaliseringen av hälso- och sjukvården men fortfarande finns det mycket att göra innan vi når målet om digital hälsa i världsklass.

Vaccin

Vacciner är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. En hög vaccinationstäckning leder till ökat skydd för hela befolkningen, vilket i sin tur frigör resurser som kan användas på andra områden inom sjukvården. Men vacciner är ett verktyg som kan nyttjas bättre än idag. Lif vill se en nationell strategi för alla skeden i livet, som beskriver vad vacciner kan och vad vi ska använda dem till.

Egenvård

När människor tar mer ansvar för den egna hälsan ger vi också vården resurser att ta hand om de som är mer allvarligt sjuka. Egen behandling med receptfria mediciner avlastar till exempel primärvården i hög utsträckning. Mer egenvård är helt enkelt bra både för individ och samhället. Därför vill Lif se en svensk egenvårdsreform – en systematisk översyn av egenvård och vilka läkemedel som ska vara receptfria.

Patientsamverkan

Att patientrepresentanter har en stark och inflytelserik röst i hälso- och sjukvårdssystemet är avgörande för en individcentrerad sjukvård. Samarbete mellan patientrepresentanter och läkemedelsföretag behövs för både utveckling, effektiv användning och utvärdering av läkemedel. Det är bara genom samverkan vi kan få en evidensbaserad, säker hälso- och sjukvård. 

Medicinsk utveckling skapar möjligheter och utmaningar

De senaste årens forskningsframsteg banar väg för läkemedel som revolutionerar behandlingsmöjligheter och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Det ställer krav på vården och läkemedelssystemet att anpassa sig efter det nya läget så att alla patienter som behöver det får tillgång till de effektiva läkemedel som ser dagens ljus. Lif har förslag och lösningar.

Patienters tillgång till nya läkemedel

Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når Sverige. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta diagnoser. Det är patienter med livshotande eller svårt funktionsnedsättande sjukdomar som hittills helt saknat effektiv behandling som inte får de läkemedel de behöver. Lif föreslår ett antal insatser.

Precisionsmedicin

Med precisionsmedicin där man skräddarsyr behandlingar efter individens unika behov får patienterna helt andra förutsättningar. Nya banbrytande terapier kan idag sättas in mot sjukdomar där det tidigare inte funnits någon effektiv behandling.

En hållbar hälso- och sjukvård

Parallellt med de revolutionerande genombrotten måste de grundläggande förutsättningarna för en hållbar och fungerande sjukvård värnas. Fungerande antibiotika och en stabil läkemedelsförsörjning är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva effektiv hälso- och sjukvård.

Antibiotikaresistens – en global ödesfråga

Antibiotikaresistens (AMR) kan komma att bli en av de ledande dödsorsakerna i världen och problemet blir allt större. Det riskerar att slå undan benen för sjukvården och bli nästa stora hälsokris: Utan antibiotika kommer människor att dö eller bli allvarligt sjuka av vanliga infektioner, och antibiotika är en förutsättning för exempelvis operationer, cancerbehandlingar och annan modern sjukvård. AMR är en av Lifs viktigaste frågor – läs vår handlingsplan.

Läkemedelsförsörjning

En stabil läkemedelsförsörjning är centralt för hälso- och sjukvården. Lif och våra medlemsföretag arbetar med att säkerställa distributionen och produktionen av läkemedel så att patienterna kan vara säkra på att få de mediciner de behöver. Även om ett läkemedel kan ta slut tillfälligt finns oftast alternativ att tillgå och flera aktörer, däribland Lif, samarbetar för att minska problemen med restnoterade läkemedel så att vården är rustad i både fredstid och perioder av kris och krig.

Forskningens fantastiska framsteg

Vägen till dagens behandlingar av olika sjukdomar och diskussioner med patienter, forskare och läkare.

Läs mer

Vårdens viktiga vägval

Debattseminarier om de viktiga vägval vi står inför i arbetet med att förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Läs mer

Uppdaterad: 15 december 2022