X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval #4 – Hur kan prevention stärka folkhälsan och på sikt minska sjukvårdens kostnader?

Prevention handlar om att förhindra att sjukdom uppstår hos friska människor eller förvärras hos personer med sjukdom. Preventionens vikt för bättre och mer jämlik folkhälsa men också för att skapa en mer ekonomiskt och socialt hållbar hälso- och sjukvård var temat för Vårdens Viktiga Vägval 21 januari.

 

Förbättrad prevention lyfts allt oftare fram, både nationellt och internationellt, som ett sätt att hantera den ökade sjuklighet som följer av att vi lever allt längre. Primär prevention kan göra att svaga gruppers hälsa stärks och sekundär prevention kan minska risken för återinsjuknande. Men det handlar också om att ta tillvara de möjligheter som ny teknik ger när det kommer till att ställa diagnos eller hitta riskgrupper tidigare. Trots det är det en liten andel av vårdens resurser som idag satsas på preventiva åtgärder. Varför är det så? Och kommer omställningen till en mer nära och personcentrerad vård och den beslutade primärvårdsreformen att kunna leda till ett förbättrat preventivt arbete, mer hälsofrämjande och med förstärkt egenvård?

Deltog gjorde:

Anna Bessö, avdelningschef, avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten

Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare nära vård SKR

Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung

Lina Nordqvist (L), riksdagsledamot, Sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet

Anders Blanck, vd Lif