X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En kvinna i vit rock på ett labb

EU som ett nav för innovation och forskning

För att EU:s life science-bransch ska kunna växa och bidra till en ledande europeisk säkerhet, beredskap och position i den globala gröna omställningen där hållbara lösningar används för att skapa hälsa, måste framstegen inom medicinsk forskning tas tillvara bättre. Innovation och utveckling av nya läkemedel i Europa behöver få ett större fokus med bättre förutsättningar och produktionen inom unionen måste öka.

Då står EU inte bara rustat för att hantera geopolitisk säkerhet och framtida hälsokriser utan driver också på utvecklingen av grön teknologi och hållbara innovationer, eftersom läkemedelsföretagen redan ligger i framkant på området.

Det kräver ett ekosystem med tvärvetenskapliga nätverk, fungerande infrastrukturer för hälsodata, robust samarbete och offentlig-privata partnerskap. De innovativa små och medelstora företag som spelar en vital roll för EU:s innovationsförmåga behöver goda förutsättningar och unionen måste satsa på medicinsk utbildning.

Ramverken på nationell och EU-nivå måste skapa ett klimat där läkemedelsbranschen kan blomstra och bli mer konkurrenskraftig globalt. Därför är det viktigt att den svenska regeringen står upp för innovation i arbetet med de lagstiftningar och strategier som är avgörande för branschen, bland annat EU:s nya läkemedelslagar, EHDS (European Health Data Space), EU:s innovationsstrategi och de bestämmelser som formar möjligheten att verka i Europa. Sverige måste skapa allianser med andra innovationsvänliga medlemsstater i unionen, bland annat de nordiska länderna.

Lif vill se

  • En robust finansiering av grundforskning och tidig upptäckt genom EU:s långtidsbudget (Multiannual Financial Framework, MFF) för att tillgodose ouppfyllda medicinska behov.
  • Finansiella instrument som kan skala upp kapital för start-ups och innovativa små och medelstora företag samt säkerställa att vetenskapliga upptäckter kan utvecklas till nya behandlingar inom Europa.
  • En konkurrenskraftig och förutsägbar miljö för innovation och investeringar i forskning och utveckling i EU som möjliggör kliniska prövningar och sekundäranvändning av hälsodata.

Reformagenda för EU

Det som händer i EU har en direkt inverkan på Sverige. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export. Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare Europa, där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård.

Foto på kontaktpersonen
Jenni Nordborg Chef internationella relationer

Chef internationella relationer

Uppdaterad: 2 juli