X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vacciner – säkerhet och övervakning

Vacciner som används i Sverige är noggrant testade. De används också i många andra länder. Redan när vaccinet godkänns är kunskapen om skyddseffekter och vanliga biverkningar stor.

Ovanliga biverkningar går däremot ofta inte att upptäcka i de kliniska studier som godkännandet baseras på, även om man genomfört stora studier. Därför följs nya vacciner noggrant efter godkännandet för att ständigt öka kunskapen.

För att så snabbt som möjligt fånga upp misstankar om nya, okända biverkningar uppmanas hälso- och sjukvårdens alla anställda, apotekspersonal och patienter att rapportera om de misstänker att ett vaccin (eller ett läkemedel) orsakat en oönskad effekt. Läkemedelsverket gör analys och noggranna uppföljningar av de misstänkta biverkningarna.

Läs mer om läkemedel och patientsäkerhet

Effekterna av vaccinationer följs

Vacciner är inte hundra procent effektiva för varje individ men de är det bästa skydd som finns mot allvarliga sjukdomar och epidemier som tidigare dödade eller skadade många människor. Det är viktigt att följa effekterna av vaccinationer.

Folkhälsomyndigheten sammanställer och analyserar statistik över anmälningspliktiga sjukdomar och vaccinationstäckning. Återkommande immunitetsundersökningar görs genom mätning av antikroppar i blodprov. Syftet är att få en överblick av befolkningens skydd mot de sjukdomar som vi redan vaccinerar mot eller sjukdomar som vi kan komma att vaccinera mot i framtiden.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 13 juni 2022