X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Berättelsen om vacciner mot covid-19

Utveckling av nya vacciner är komplicerat och sträcker sig från klinisk utveckling till tillverkning och kvalitetskontroll. Vanligtvis tar utvecklingen av ett nytt vaccin minst ett årtionde.

När SARS-CoV-2-viruset först identifierades var de mest positiva prognoserna att vaccin kunde finnas tillgängligt sommaren 2021.

Att de första vaccinerna mot covid-19 kunde godkännas av olika reglerande myndigheter världen över och vara klara för storskaliga vaccineringsprogram i december 2020 utgör en anmärkningsvärd prestation i den moderna historien av vaccinationer.

Medicinska bedrifter inom ett år

Bild 1.svg

Klicka för större bild

Forskning och utveckling kring covid-19-vacciner: investeringar, kunskap och nätverk

Att utveckla vacciner tar vanligtvis mellan 10 och 15 år från forskning och utveckling till storskalig tillgänglighet. Företagen följde de sedvanliga lagstadgade normerna för att uppvisa säkerhet och effektivitet hos vaccinkandidaterna, samtidigt som flera nyckelfaktorer bidrog till att drastiskt minska utvecklingstiden.

Bild 2.svg

Klicka för större bild

Faktorer för framgångsrik uppskalning av tillverkning

I motsats till den steg-för-steg-metod som vanligtvis används för att minska de finansiella riskerna vid vaccinutveckling, gjordes mycket stora ansträngningar för att skala upp vaccintillverkningen i det tidiga skedet av klinisk utveckling, innan något talade för att ett kandidatvaccin var lovande. Samma nyckelfaktorer bidrog till att skala upp vaccintillverkningen:

Bild 3.svg

Klicka för större bild

Noggranna processer för vaccintillverkning

Vaccintillverkning är en komplex process som kräver särskild kunskap och utrustning. Vanligtvis utvecklas, optimeras och finjusteras tillverkningsprocessen under flera år. På grund av det stora behovet av covid-19-vacciner fokuserade tillverkarna på att öka tillverkningskapaciteten. Därför var tillverkningsprocesserna för alla covid-19-vacciner inte helt optimerade vid tidpunkten för godkännanden av myndigheter, jämfört med tidigare godkända vacciner.

Bild 4.svg

Klicka för större bild

För att tillverka ett nytt vaccin krävs anpassning av utrustning för alla produktionssteg, rekrytering och utbildning av kvalificerad personal, överföring och validering av metoder, tester av nödvändiga kvalitetskontroller, samt certifiering vad gäller efterlevnad av god tillverkningssed.

Vaccinerna tryckte tillbaka pandemin

De vacciner som läkemedelsföretagen tagit fram har kommit till storskalig användning i enorma vaccinationskampanjer som tryckt tillbaka pandemin.

Andra halvåret 2022 var sex vacciner mot covid-19 godkända i Sverige och EU:

  • COVID-19 Vaccine (inactivated, adjuvanted) Valneva från Valneva (godkändes den 24 juni 2022)
  • Nuvaxovid från Novavax (godkändes den 20 december 2021)
  • Jcovden från Janssen-Cilag (godkändes den 11 mars 2021)
  • Vaxzevria från Astra Zeneca (godkändes den 29 januari 2021)
  • Spikevax från Moderna (godkändes den 6 januari 2021)
  • Comirnaty från Pfizer/BioNTech (godkändes sen 21 december 2020).

Comirnaty, Spikevax och Nuvaxovid är de vaccin som används i Sverige.

Uppdaterad: 11 juli 2022