X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsstatistik

Håll dig uppdaterad med den senaste statistiken om läkemedel. Lif publicerar årligen sammanställningar med läkemedelsstatistik som rör kostnader, användning och försäljning i Sverige och internationellt.

Varje månad tar vi även fram försäljningsstatistik på nationell nivå.

Månadens försäljningsstatistik

Lif presenterar månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationell nivå. Ta del av siffrorna för sålda läkemedel på apotek och sjukhus och jämför med statistik från tidigare år.

Läkemedelsföretagens försäljning

Hur stor är läkemedelsföretagens försäljning i Sverige? Hur stor andel av den totala volymen som säljs är generika? Här finns statistik som visar den totala försäljningen av läkemedel och hur det ser ut inom originalläkemedel, generika och parallellimport.

Apotekens försäljning

Här finns information om den totala försäljningen av läkemedel för både människor och djur på apotek, och olika sorters statistik över försäljningen av humanläkemedel – till exempel hur många recept som expedierades förra året.

Kostnader för läkemedel i Sverige

Lär dig mer om hur mycket pengar samhället lägger på läkemedel. Här finns bland annat statistik över regionernas kostnader för receptläkemedel, hur mycket invånarna själva betalar för sina mediciner och hur stor del av regionernas hälso- och sjukvårdsbudget som går till läkemedel.

Sveriges import och export av läkemedel

Läkemedel är en av Sveriges största och viktigaste exportvaror. Värdet är i dag högre än för traditionellt starka exportbranscher som personbilar och pappersprodukter. Här kan du ta del av siffror om svensk läkemedelshandel i en internationell kontext.

Läkemedlen det säljs mest av

Vilka läkemedel säljs det mest av i Sverige? Är det för hjärt- och kärlsjukdomar eller cancerbehandlingar? Här finns fakta och statistik över vilka läkemedelsgrupper som toppat försäljningslistan det gångna året och hur utvecklingen sett ut över tid.

Kliniska prövningar

Kliniska läkemedelsprövningar ger svenska patienter möjlighet att testa nya behandlingar. Men hur intressant är Sverige som testland? Lif har sammanställt statistik över antalet ansökningar från läkemedelsföretagen.

Rapporter

 

Foto på kontaktpersonen

Tf vd

Prissättning & subventionsfrågor
Tillgängliggörande av läkemedel i Sverige

Statistik & Hälsodata

Kontaktperson TLV och Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Uppdaterad: 3 februari