X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sjukvårdspersonal med ipad

Digitalisering för bättre sjukvård och forskning i EU

Digitaliseringen transformerar hälso- och sjukvården i grunden och öppnar dörren till mer patientcentring och en bättre, effektivare vård. En av hörnstenarna i EU:s digitaliseringsagenda är initiativet European health data space (EHDS), ett gemensamt ramverk för användning av hälsodata inom forskning, innovation och vård. Genom att nyttja data bättre kan Europa accelerera utvecklingen av nya läkemedel och sjukvården kan ta ett stort kliv framåt.

Artificiell intelligens spelar en central roll för utvecklingen, med sin revolutionerande kapacitet att bearbeta stora mängder data så att life sciencesektorn kan lösa komplexa medicinska utmaningar.

Men för att potentialen i AI, digitalisering och hälsodata ska komma till full nytta krävs regelverk som håller jämna steg med teknikens snabba utveckling och en robust digital infrastruktur. En viktig pusselbit är hälso- och sjukvårdssystemens interoperabilitet: EU-länderna måste ha gemensamma standarder som underlättar delning av data och samarbete genom hela vårdkedjan. Att kunna samla in standardiserad hälsodata på ett säkert sätt stärker den medicinska forskningen och effektiviserar sjukvårdssystemen.

Lif vill se

  • EU behöver gemensamma specifikationer och standarder inom EHDS för kvalitativ, relevant och säker hälsodata, med ett starkt skydd för den personliga integriteten.
  • EHDS behöver både möjliggöra sekundäranvändning och säkerställa skydd av immateriella rättigheter hos dataägare.
  • Europeiska kommissionen måste främja användningen av AI genom ändamålsenliga regelverk i kombination med satsningar på forskning, infrastruktur och tillgång till hälsodata.

Reformagenda för EU

Det som händer i EU har en direkt inverkan på Sverige. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export. Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare Europa, där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård.

Foto på kontaktpersonen
Jenni Nordborg Chef internationella relationer

Chef internationella relationer

Uppdaterad: 2 juli