X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Målet: så få biverkningar som möjligt

Patricia Jiménez och Mario Clementi ansvarar för arbetet med läkemedelssäkerhet på två av Lifs medlemsföretag. Båda brinner för att säkerställa att patienterna kan ta sina mediciner utan att drabbas av svåra biverkningar. 

Patricia Jiménez: Digital teknik kommer att stärka läkemedelssäkerheten

Patricia Jiménez är ansvarig för läkemedelssäkerhet på MSD Sverige.

Hur tror du att arbetet med läkemedelssäkerhet kommer att utvecklas i framtiden?

– Läkemedelsföretagen behöver bli ännu bättre på att skapa dialog med hälso- och sjukvårdspersonal och nå ut med information så att patienter kan vara mer delaktiga i sina val och behandlingar. En viktig aspekt av detta är att förmedla läkemedelsinformation till patienter med olika förutsättningar – t.ex. språksvårigheter – på ett anpassat och förståeligt sätt.

Hur kan den tekniska utvecklingen bidra till ökad läkemedelssäkerhet?

– Under pandemin har kunskapen om biverkningar och biverkansrapportering ökat. Det kan förhoppningsvis leda till fler rapporter från både patienter och hälso- och sjukvården men det behöver bli enklare och kunna ske med så lite merarbete som möjligt för vårdpersonalen. Ett sätt att öka rapporteringen av biverkningar kan vara ett digitalt rapporteringssystem som är sammankopplat med journalsystemen. Med fler rapporter skulle man snabbare kunna fånga upp signaler om misstänkta biverkningar.

– Jag tror också att digitala tekniker och artificiell intelligens (AI) kommer att bidra till en förändring inom läkemedelssäkerhet. Vi ser att flera läkemedelsmyndigheter redan har mycket tankar kring detta. Med digitala tekniker kommer vi till exempel kunna hantera och utreda signaler snabbare.

Det här är Patricia Jiménez

Patricia Jiménez är biokemist i grunden och har disputerat inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon har jobbat inom läkemedelsindustrin i över 25 år och med läkemedelssäkerhet de senaste 15 åren.

Mario Clementi: Det kommer alltid behövas människor som utvärderar informationen

Mario Clementi är ansvarig för avdelningen för läkemedelssäkerhet på A+Science. I egenskap av EU-QPPV har han också det övergripande ansvaret för deras läkemedelssäkerhetssystem.

Läkemedelssäkerhet omfattar mycket – vilken aspekt av arbetet engagerar dig allra mest?

– Det är mitt uppdrag som EU QPPV eftersom det knyter ihop alla aspekter av läkemedelssäkerhet. Till exempel kan det vara så att man upptäcker en ny signal, det kan vara en okänd biverkning eller interaktion, som behöver utredas för att bestämma om nytta-risk-balansen påverkas för ett läkemedel. Det leder ofta till bra diskussioner med läkemedelsmyndigheter och kan leda till ändringar i produktinformationen.

Hur tror du att arbetet med läkemedelssäkerhet kommer att utvecklas i framtiden?

– Jag tror att AI kommer att förändra sättet vi arbetar både inom företag och myndigheter. Det finns redan en digital plattform för litteratursökning som använder AI och det finns också databaser som kan läsa in källdata. Men även om nya tekniker är viktigt tror jag inte det helt kan ersätta människor som utvärderar informationen, det kommer även fortsättningsvis behövas experter.

Det här är Mario Clementi

Mario Clementi är ansvarig för avdelningen för läkemedelssäkerhet på A+Science, ett svenskt CRO (kontraktsforskningsföretag) som erbjuder tjänster inom kliniska prövningar och läkemedelssäkerhet. Han är också EU-QPPV, vilket innebär ett övergripande ansvar för ett företags system för läkemedelssäkerhet.

Uppdaterad: 17 oktober 2022