X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Coronapandemin måste få snabb medicinsk lösning

Läkemedelsföretag i samverkan med små forskningsbolag, akademiska forskarlag och myndigheter har nu ett gemensamt uppdrag som överskuggar allt annat: Att så snabbt som möjligt hitta medicinska lösningar på den globala katastrof som corona-pandemin orsakat.

Just nu utgör Europa epicentrum för den pågående corona-pandemin. Antalet smittade och avlidna stiger exponentiellt, och land efter land vidtar alltmer drastiska åtgärder för att begränsa smittspridningen. Påfrestningarna på hälso- och sjukvårdssystemen är enorma i de länder som är hårdast drabbade. Sjukvården står utan läkemedel med bevisad effekt mot covid-19, och utan vaccin mot viruset.

Men mitt i denna mardröm finns faktiskt även hopp. Aldrig tidigare har den forskande läkemedelsbranschen kraftsamlat lika snabbt mot ett globalt hälsohot. Den forskningsöversikt som LIF publicerat och som dagligen uppdateras visar en forskningsintensitet utan motstycke i medicinhistorien.

På söndagskvällen höll statsminister Stefan Löfven ett ödesmättat tv-tal till svenska folket. Statsministern sade att alla nu måste förbereda sig på en förvärrad situation, men också att samhället kan klara av krisen om alla tar ansvar för sin del, både som privatpersoner och som samhälle.

Läkemedelsbranschen ska i linje med detta bidra med vad vi kan göra. Vårt löfte till samhället är: Ni kan lita på att läkemedelsföretagen gör precis allt de kan för att hitta medicinska lösningar på pandemin. Företagen arbetar dygnet runt för att så snabbt som möjligt få fram läkemedel och vacciner som kan rädda svårt sjuka, och som kan skydda mot viruset.

Såväl när det gäller läkemedel mot covid-19 som vacciner mot viruset sars-CoV-2 innebär den mångfald av olika forskningsprojekt som startats att de mest effektiva medicinska lösningarna snabbare kommer att utkristallisera sig. Det finns redan tydliga tecken på att ett antal befintliga läkemedel kan ha effekt mot sjukdomen, och helt nya vacciner har på rekordtid redan nått fram till kliniska prövningar på människa.

Samtidigt måste vi ha realistiska förväntningar på tidsaspekten. Om de pågående kliniska läkemedelsprövningarna kan bekräfta att vissa befintliga läkemedel kan hjälpa personer som är svårt sjuka i covid-19 kan vi ganska snart se behandlingar på bred front. Det kan rädda liv och avlasta en hårt ansträngd sjukvård. Men nya vacciner kommer trots trimmade processer i alla led att ta längre tid. Mycket arbete återstår innan ett nytt vaccin kan börja produceras i hundratals miljoner doser. Ett nytt vaccin måste ge skydd mot corona-viruset, och vara dokumenterat säkert att använda. Patientsäkerheten får aldrig äventyras.

Vi inom läkemedelsbranschen jobbar också på nationell och internationell nivå med att säkerställa leveranser av läkemedel till hälso- och sjukvården och apoteken. I princip all produktion av läkemedel är i dag globaliserad, och distributionskedjorna utgör ett lika komplext som finmaskigt nät. Inget land i världen är idag självförsörjande på läkemedel.

Vi har i Sverige ännu inte fått signaler om läkemedelsbrister som kan kopplas till smittoutbrottet, men risken för att detta kan ske ökar ju längre tid som pandemin pågår. LIF står i ständig kontakt med alla tänkbara aktörer för att i största möjliga mån undanröja risker för läkemedelsbrister. Men, liksom statsminister Stefan Löfven sa i sitt tv-tal på söndagen, här måste alla svenskar också ta sitt eget ansvar som privatpersoner. När det gäller läkemedel handlar detta om att undvika att hamstra receptfria läkemedel, och att inte hämta ut mer receptförskrivna läkemedel än vad som är nödvändigt.

Det är också viktigt att i denna extremt utmanande situation påminna om att företagen i den forskande läkemedelsbranschen är en partner till och står till förfogande för hälso- och sjukvården. De svenska läkemedelsföretagen har anställda med stor kompetens om behandling av olika sjukdomar, och om hälso- och sjukvården ser ett behov av denna kompetens så kommer företagen omedelbart att svara upp mot vårdens efterfrågan på deras stöd. Det är samtidigt viktigt att Sverige kan delta i de kliniska läkemedelsprövningar som företagen nu startar för att utvärdera vissa läkemedel som ses som lovande för behandling av svårt sjuka i covid-19.

Det står klart att coronapandemin under överskådlig tid kommer att innebära påfrestningar för samhället av en omfattning ingen kunde föreställa sig på förhand. För att Sverige ska klara krisen så bra som möjligt gäller det att vi använder oss av vårt verkliga trumfkort; vår förmåga till samverkan mellan alla aktörer i samhället.

Uppdaterad: 26 mars 2020