X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

”Läkemedelsbranschen öppnar upp men Storbritannien stänger ner”

Läkemedelsbranschen öppnar upp och visar sina studieprotokoll redan innan ett godkännande och Storbritannien inför nya restriktioner för att få stopp på den ökande smittspridningen. Det är några teman i Johan Bruns senaste krönika om coronapandemin.

Trenden med att allt fler smittas av SARS-CoV-2 men allt färre blir svårt sjuka och dör fortsätter. Någonting har hänt men ingen vet eller vågar spekulera kring orsakerna. Kan en förklaring vara att det numera mestadels är unga och medelålders individer som smittar varandra? Har coronaviruset muterat? Eller kan utvecklingen förklaras av ett förändrat beteende i samhället?

Hur många är smittade?

I Sverige ökar antalet provtagningar och vi är nu uppe i nästan 150 000 per vecka. Men fortfarande har vi endast dryga procenten positiva utfall. De flesta med misstänkta symtom som testar sig visar sig har vanliga förkylningsvirus. Tyvärr innebär de långa köerna till provtagning att vi missar chansen att tidigt diagnosticera de som verkligen är smittade med coronavirus och som ska isolera sig i hemmet. Eftersom vi i Sverige var nere i 15 smittade per 100 000 släppte Finland sina restriktioner för svenska besök, men på grund av stigande siffror senaste veckan kan nya begränsningar införas. Skönt om Norden kan öppnas upp och att vi återigen fritt kan besöka varandra. Men en viss försiktighet bör iakttas, denna gång från svensk sida, med tanke på att spridningen i Danmark och Norge fortfarande ökar.

Viktigast av allt är att från och med första oktober får vi besöka våra släktingar inom äldreomsorgen. Ett mycket efterlängtat beslut.

Studier från Sverige visar nu att 4 av 5 behåller antikroppar under flera månader efter insjuknandet, något som stämmer väl med resultat från bland annat Island. Då man nu sett i ett flertal studier att T-cellsimmuniteten är minst lika viktigt och att den dessutom kvarstår ännu längre ser det ut som att en utveckling av en bred immunitet i samhället är en möjlighet. Lägger vi därtill så kallade minnesceller, en undergrupp av T-cellerna som snabbt ser till att väcka försvarscellerna, ser framtiden än mer lovande ut.

Vaccinutmaningen

Buden kring möjligheterna att säkerställa vaccin till alla i de utpekade riskgrupperna, förutsatt att vi får en godkänd produkt innan årets slut, varierar. Samtidigt som president Trump lovar varje amerikan ett vaccin innan april 2021 varnar andra för att med nuvarande produktionskapacitet kommer endast cirka 10 procent av världens befolkning kunna vaccineras första året. Om det behövs två doser kommer det finnas vaccin till alla först 2024. Det få vill tala om är att när det krävs obruten kyltransport med, förvaring i temperaturer mellan -20 och -70 grader, så finns det en risk för att cirka 30 procent av jordens befolkning – många av de som behöver det mest – inte kommer att kunna erbjudas vaccinering.

Det blir också allt svårare att tydligt se hur framtida vaccinationer ska kunna påverka pågående pandemi och sannolikt kommer den ha ebbat ut innan stort upplagda vaccinationsprojekt har hunnit genomföras. Moderna, en av de ledande vaccintillverkarna, har redan bekymmer med att få tillräckligt underlag till sina studier i USA eftersom smittspridningen där sjunker snabbt.

Den ökade transparensen

I dagarna har flera av vaccintillverkarna valt att visa upp sina studieprotokoll, något som tidigare varit extremt hemligt fram tills studier är avslutade. Först ut var Moderna och Pfizer och i helgen valde AstraZeneca att publicera detaljerad information om sina tester. Intressant är att se hur olika man valt att dokumentera sina vacciner. AstraZeneca har valt att göra en enda säkerhetsanalys efter att man fått 75 fall av infekterade försökspersoner trots vaccination, medan Moderna gör analyser redan efter 53 fall och följer upp med nya analyser efter 106 fall. Pfizer i sin tur har valt att göra sina analyser efter 32, 62, 92 och 120 fall. Idag vet ingen vad som är en rimlig ”cut off” och hur många fall man ska acceptera. AstraZeneca har minst 50 procents skyddande effekt som mål, vilket är den amerikanska regulatoriska myndighetens (FDA) gräns för ett godkännande. Moderna och Pfizer har valt att ställa lite högre krav på sina produkter och kräver minst ett 60-procentigt skydd. Pfizer uppger att de kommer att kunna säga om deras vaccin fungerar i oktober, Moderna satsar på november och AstraZeneca avvaktar ett godkännande från USA om att få återuppta sina studier där innan man går ut med ett datum för att återuppta prövningarna.

Vad händer på andra sidan Nordsjön?

Vad händer egentligen i Storbritannien och varför? Efter en långvarig nedstängning och en försiktig normalisering under sommaren har nu pandemiläget snabbt försämrats. Britternas egna prognoser talar om 50 000 nya fall dagligen i mitten av oktober om inte trenden vänder. Denna trista utveckling baseras på det fakta att man idag har nästan 4 000 fall dagligen och noterar en dubblering varje vecka. Vi ska dock komma ihåg att i Storbritannien, liksom i andra europeiska länder, ligger fortfarande dödssiffrorna kvar på en låg nivå. Men nu är man rädd för en snabb ökning inom de närmaste veckorna då man kan se att allt fler läggs in på sjukhus. Medelåldern på de nya fallen är fortfarande låg men smittan börjar gå upp i åldrarna och myndigheterna betonar att det är en faktisk ökning och inte bara en konsekvens av att allt fler testar sig.

Tyvärr ser man inte heller några tydliga tecken på att SARS-CoV-2 muterat och blivit mindre virulent. Nu införs successivt nya åtgärder som att stänga pubar klockan 22 och minska på antalet personer som får träffas samtidigt. Men hur blir det då fram till 22 på pubar och restauranger när folksamlingar på mer än 6 personer förbjuds? Lite svårt att förstå att man inte får umgås med medlemmar från annan familj än sin egen. På ett liknande sätt har man i Norge valt ha öppet på restauranger och pubar men förbjuder fler än 10 personer i privata sammankomster. I Danmark får man gå på restaurang bara man bär munskydd, en regel som kanske kan försvåra intag av mat och ett trevligt bordsskick? I Storbritannien gör man dessutom ett undantag från restriktionerna om far- och morföräldrar är de som tar hand om barnbarnen under dagen. Undrar hur man tänkte. Brittiska politiker betonar att någon fullständig nedstängning, som i våras, blir det inte tal om. Den slog alldeles för hårt mot ekonomin.

Samtidigt är situationen helt annorlunda på andra sidan jordklotet. Nya Zeeland har inte noterar några nya smittade under senaste veckan och efter bakslaget för en tid sedan börjar nu livet normaliseras successivt. Återstår att se hur det går den här gången.

När man följer utvecklingen av pandemin kan man konstatera att det är ett pressat läge. Jag ser dagligen uppgifter och utspel som ibland är välgrundade men andra gånger har en tydlig politisk underton.

Om jag lovar att fortsätta att rapportera varje vecka hoppas jag att ni fortsätter att stötta den svenska utvecklingen genom att hålla distansen, stanna hemma vid minsta symtom, undvika större folksamlingar inomhus och tvätta händerna så ofta det är möjligt.

Johan Brun är senior medicinsk rådgivare på Lif och läkare med 20 års erfarenhet från den forskande läkemedelsbranschen.

Läs mer om pågående forskning kring läkemedel och vacciner mot covid-19 i Lifs forskningsöversikt.

Uppdaterad: 23 september 2020