X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En hand räcker över en påse med läkemedel som ska återvinnas

AstraZeneca och Apoteket i innovativt samarbete för återvinning

AstraZeneca och Apoteket samarbetar i ett innovativt pilotprojekt kring insamling och återvinning av inhalatorhylsor där syftet är att hitta nya vägar till materialåtervinning. Avgörande för att starta projektet, som är det första i sitt slag i Sverige, har varit den analys som visar att återvinningen kan ske utan att den påverkar människors hälsa eller miljön.

Förbrukningen av inhalatorer är stor

Inhalatorer används av personer som har problem med luftvägarna, till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen beräknar att runt 1,5 miljoner människor har dessa sjukdomar, vilket gör att stora mängder inhalatorer förbrukas varje år. När en inhalator är färdiganvänd ska den lämnas in till ett apotek eftersom den oftast innehåller läkemedelsrester som behöver tas omhand på ett säkert sätt. Från apoteket skickas i vanliga fall inhalatorn till förbränning tillsammans med övrigt läkemedelsavfall.

Initiativet genomförs vid fem utvalda apotek i Stockholmsregionen tillsammans med läkemedelsdistributören Tamro och återvinningsbolaget REMONDIS och är i linje med AstraZenecas arbete att utveckla mer cirkulära modeller för att minska användningen av naturresurser i deras värdekedjor.

En del av Ambition Zero Carbon

Det är en del av AstraZenecas globala hållbarhetsprogram, Ambition Zero Carbon, där de strävar efter att halvera den totala värdekedjans klimatpåverkan (scope 3) fram till 2030, med målet att minska den med 90 procent fram till 2045 jämfört med 2019 års baslinje.

AstraZeneca bidrar till de globala målen

Arbetet med att bli koldioxidneutrala i hela värdekedjan bidrar till FN:s hållsbarhetsmål 13 om att bekämpa klimatförändringarna, mål 12 om hållbar konsumtion och produktion och mål 9 om en hållbar industri.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 22 november 2023