X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Johan Brun

"Vaccinernas effekt börjar synas

I denna veckas coronakrönika skriver Johan Brun om hur den ökade vaccineringsgraden gör det svårare att se vilka åtgärder som får effekter i arbetet med att stoppa coronapandemin. Men positivt är att dödstalen världen över sjunker.

Vi läser dagligen om den brittiska mutationens segertåg över Europa och inte minst i Sverige där den nu finns i alla 21 regioner. En mutation som verkar ha konkurrerat ut tidigare varianter och med sin ökade smittsamhet ger allt fler fall. Trots noggrann uppföljning har det inte varit lätt att konstatera om den ger allvarligare sjuklighet eller ökad dödlighet. Nyligen presenterad observationsstudie visar på viss ökad dödlighet men från mycket låga siffror och med stor osäkerhet om det faktiskt är så. I länder där den så kallade Kentmutationen dominerar ser man inte en utveckling med ökade dödstal utan förr tvärtom. Inte minst ser man det i Storbritannien, som borde ha störst förekomst av Kentmutationen. Storbritannien rapporterar nu 65 dödsfall per dygn i Covid-19 på en population med över 60 miljoner invånare, vilket är det lägsta värdet sedan många månader. Antingen beror detta på att den aktuella mutationen är mindre ”dödlig” än tidigare varianter, att Storbritannien fått en tydlig vaccinationseffekt, eller en kombination av dessa. I veckan rapporteras att över 22 miljoner britter har fått sin första injektion. En imponerande utrullning av deras vaccinationsprogram.

Intressant är att fortsatt följa utvecklingen i Israel. Där har man snart vaccinerat 90 procent av befolkningen över 50 år men ser trots det en fortsatt stor spridning med ökande antal nya fall per dag. Drygt 90 procent orsakas av den mer smittsamma varianten från England men antalet allvarliga sjukdomsfall och döda i covid-19 sjunker hela tiden. Det sker idag så mycket som kan påverka pandemin varför det blir allt svårare att avgöra vad som gör skillnad. En i grunden snällare mutation skulle kunna vara en förklaring till sjunkande dödstal men mer troligt är att den pågående vaccineringen och inte minst den allt bättre kunskapen om hur man ska ta hand om svårt sjuka patienter nu får effekt på dödstalen världen över.

Tyvärr har smittspridningen på hemmaplan varit hög. Vi har sett en dubblering under de senaste veckorna i Stockholmsregionen men nu har det tydligen vänt och vi ser en kraftig minskning under de senaste dagarna. Samtidigt noteras en snabb nedgång av dödsfall med koppling till covid-19 inom äldreomsorgen varför det inte borde finnas tveksamheter vad gäller värdet av vaccinationer. Nu har 1 miljon svenskar fått sin första injektion och vi som står på tur väntar otåligt.

I de flesta regionerna noterar man att denna ökning framför allt sker hos yngre individer och inte sällan i skolmiljö. I Västra Götaland har man rapporterat en 57-procentig ökning bland skolelever mellan 11 – 19 år och i Mönsterås har man Sveriges mest drabbade skola med 30 infekterade elever. Barnen blir dock i de allra flesta fallen inte speciellt sjuka i samband med sin infektion. Barn och ungdomar ingår ännu inte i planerat vaccinationsprogram varför fortsatt spridning sannolikt kommer att ske i dessa grupperingar.

Lite tröst i sammanhanget är att det inte verkar som att skidåkning i fjällen triggat någon större smittspridning. Smittskyddsläkaren i Jämtland/Härjedalen konstaterar att den smitta som de har idag uppstår i gruppen säsongsarbetare och detta på grund av deras trånga boende och gemensamma fester. Intressant är att under sportlovsveckorna sjönk till och med skidorternas del av samtliga smittade i Jämtland/Härjedalen, från 50 procent till endast 18 procent trots anstormning av skidåkare. Nu ska samtliga säsongsarbetare och affärsanställda testas för att få bättre kontroll inför påskloven.

Vaccinering en fortsatt utmaning

Fortfarande verkar det som att de hittills godkända vaccinerna har god effekt mot de flesta nya mutationerna. Men då knappt 2 procent av Europas befolkning blivit vaccinerade har SARS-CoV-2 fortfarande stor tillgång till presumtiva värdar för sin virusreplikering. Medveten om att alla regioner i Sverige har sina särarter och speciella förutsättningar är det ändå synd att det nationella uppdraget att på ett liknande sätta vaccinera befolkningen inte fungerar. Nu skiljer det sig inte så mycket mellan de flesta regionerna och det verkar som att det är framför allt Stockholm som hamnat på efterkälken. Med allt fler vacciner, bland annat de från Jansen, Curevac och Novavax, som snart förväntas bli godkända får vi hoppas på ett bättre tempo under våren. Men med tanke på att det kommer att ta tid kvarstår behovet att fortsätta hålla oss till reglerna som uppställts av Folkhälsomyndigheten, något som även WHO alltid lägger in som en påminnelse i sina rapporter.

Indiskt vaccin visar på effekt

Nu kommer de första resultaten från det indiska vaccinet COVAXIN framtaget av Bharat Biotech i samverkan med det amerikanska företaget Ocugen. Covaxin är ett traditionellt vaccin baserat på ett inaktiverat virus. Samstämmigt med tidigare vacciner rapporterar de en 81 procentig skyddande effekt mot att bli smittad med symptomgivande covid-19 jämfört med placebo. Det i en population med snabbt ökande förekomst av den brittiska mutationen. Eftersom resultatet baseras på en väl dimensionerad studie med nästan 26 000 deltagare och med en åldersfördelning mellan 18 och 91 år bör man kunna lita på resultaten. Dessutom har man inkluderat 4 500 individer med komplicerande samtidiga kroniska sjukdomar och 2 500 över 60 år.

Kvarstår att övertyga indierna själva om värdet av sitt eget framtagna vaccin och av de 10 miljoner indier som idag fått vaccination har endast 11 procent valt COVAXIN. Framför allt beror det på att det tidiga nationella godkännandet, innan studierna var klara, ingav osäkerhet om effekt och säkerhet.

Nya behandlingar och tekniker för framtagande av vaccin

Molnupiravir (EIDD-2801/MK-4482) är en ny möjlig antiviral behandling som i en pågående studie har visat på en snabb nedgång av virusförekomst hos ej sjukhusvårdade infekterade covid-19-patienter jämfört med placebo.  Patienterna fick sin behandling inom 7 dagar efter diagnos vilket anses viktigt då virusfasen därefter sjunker spontant hos de flesta infekterade. Ytterligare resultat kommer att presenteras närmaste tiden. Verktygslådan fylls på.

Ett intressant uppslag för att ta fram ett billigt coronavaccin för fortsatt global användning utvecklas av ett forskarteam i USA. Tanken är att framöver kunna producera hundratals miljoner doser för nuvarande och nästa pandemi. I grunden har man lånat tekniken från vanliga influensavacciner. Befintliga godkända vacciner får sin effekt genom att presentera Spike-proteinet för våra celler som därefter triggas till antikroppstillverkning. De olika vaccinerna har valt lite olika sätt för att säkerställa att Spike-proteinet kommer in i cellerna. Exempel på detta är vektorer eller nanopartiklar. De amerikanska forskarna från Mount Sinai-institutionen har valt att testa möjligheten att utveckla ett vaccin med hjälp av ett virus som benämns Newcastle Disease virus (NDV) och som kan produceras från embryonala kycklingägg i väldigt stor skala. Eftersom NDV-viruset inte angriper människa har vi inte heller sedan tidigare antikroppar mot dem.

Nu hoppas jag på allt snällare virusmutationer och en snabb utrullning av vaccinationerna så att vi till sommaren kan se ett slut på denna pandemi. Ett år senare än vad jag förutspådde förra våren.

Johan Brun är knuten till Lif som medicinsk rådgivare och läkare med 20 års erfarenhet från den forskande läkemedelsbranschen. Han har sedan pandemiutbrottet i våras följt forskningen och litteraturen om corona och covid-19 och uppdaterar för Lifs räkning kunskapsläget i veckovisa krönikor.

Mer fakta

Lifs översikt som beskriver vaccinläget

Lifs översikt av läkemedel och substanser som testas mot covid-19

Uppdaterad: 23 mars 2021