X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En patient och en läkare

AstraZeneca ökar kunskap kring tidig diagnos för effektivare behandling

Genom partnerskap med andra aktörer inom hälso- och sjukvården skapar AstraZeneca nya förutsättningar för tidig diagnos inom områden som cancer och njursjukdom. I initiativ som Nollvision cancer och kampanjsamarbete med Njurförbundet är målet att lungcancer och kronisk njursjukdom skall upptäckas i tid och bidra till att färre människor utvecklar allvarlig sjukdom. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Hållbarhet är integrerat i allt på AstraZeneca, från arbetet i labb till de behandlingar som når patienten. AstraZeneca vill arbeta för att hantera några av tidens största frågor och det gäller mer än bara klimatet, detta gäller också till exempel medarbetarnas hälsa, inkludering och mångfald plus tillgång till hälso- och sjukvård.

Partnerskap inom cancerområdet

Nollvision cancer är ett samarbetsinitiativ för att omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Cancer är i dag den näst vanligaste dödsorsaken både globalt och i Sverige, och antalet cancerfall förväntas fortsätta öka. AstraZeneca är en av initiativtagarna till Nollvision cancer som sammanför patientrepresentanter, hälso- och sjukvårdsaktörer, politiker, akademiker och industrirepresentanter för att förbättra och skapa nya förutsättningar för svensk cancervård.

Kolla Njurarna

Kronisk njursjukdom kan ännu inte botas, men den kan behandlas och bromsas. Och ju tidigare man kan sätta in behandling, desto större vinst blir det för både den enskilda personen och samhället. Tillsammans med Njurförbundet lanserade AstraZeneca en kampanj – Kolla Njurarna – i samband med Världsnjurdagen. Syftet är att öka kunskapen om njursjukdomar som beräknas vara den femte vanligaste dödsorsaken inom 20 år.

Ta del av kampanjen.

Globala program för tillgång till hälso- och sjukvård

AstraZeneca investerar i banbrytande globala samarbeten, lokala partnerskap och företagsinitiativ för att bygga mer motståndskraftiga hälso- och sjukvårdsystem och ge tillgång till kvalitativ sjukvård för fler människor.
I arbetet har AstraZenecas satt mål kring tillgång till hälso- och sjukvård som bland annat siktar att nå 50 miljoner människor (kumulativt) genom de globala programmen Healthy Heart Africa, Young Health Programme och Healthy Lung Programme.

Så bidrar AstraZeneca till de globala målen

Genom partnerskap med andra aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige och globala program för tillgång till vård bidrar AstraZeneca till mål 3 om god hälsa och välbefinnande

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 22 november 2023