X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif söker en Compliance officer med ansvar att utveckla läkemedelsbranschens partnerskap med hälso- och sjukvården

Lif är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ hälso- och sjukvård och tillgång till nya behandlingar. Nu söker vi en ny Compliance officer.

Om du vill utveckla läkemedelsföretagens partnerskap för ett hållbart och innovationsfrämjande hälso- och sjukvårdssystem enligt målen för Agenda 2030, är du välkommen med din ansökan.

Rollen ingår i policygruppen som ansvarar för omvärldsbevakning, policyutveckling, myndighetskontakter och påverkansarbete inom flera olika områden som t.ex. market access, Life Science, digitalisering och hälso- och sjukvårdssystemets utveckling.

Din framtida roll

Att föra partnerskapet mellan de forskande läkemedelsföretagen och hälso- och sjukvård till nästa nivå och bidra till att läkemedelsbranschen och dess bolag fortsatt har ett högt förtroende och ses som en pålitlig partner.

Dina arbetsuppgifter

 • Ansvara för att i samverkan utveckla ett principbaserat Lif partnerskapsramverk som integrerar områdena etik, hållbarhet och digitalisering.
 • Använda dina erfarenheter, din kunskap och ditt nätverk för att tillsamman med Life Science-ansvarig på Lif utveckla läkemedelsbranschens partnerskap inom Life Science-sektorn, där även regioner, akademi och myndigheter ingår.
 • Agera sakkunnig och talesperson inom etikområdet.
 • Ansvarig för Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) och dess framtida utveckling.
 • Arbeta förebyggande och stödjande i frågor som rör partnerskap och samverkan genom utbildning och rådgivning, främst för Lifs medlemsföretag.
 • Företräda Lif i internationella organisationer, EFPIA Ethics & Compliance Committee, EFPIA Codes Committee, IFPMA Ethics & Business Integrity Committee och Institutet mot mutors (IMM) styrelse.
 • Ansvarig för Expertnätverk Compliance och dess arbetsgrupper.
 • Hålla föredrag och delta i paneler inom etikområdet.
 • Företräda och agera ambassadör för läkemedelsbranschen.
 • Bidra i arbetet och utvecklingen inom Lifs kansli.

Din bakgrund

Vi söker dig som har högskoleexamen med relevant utbildning för rollen. Du har flerårig erfarenhet från Life Science, hälso- och sjukvården eller närliggande område, samt erfarenhet av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. Av stor vikt är även ett etablerat nätverk inom Life Science-området. Utöver det ser vi gärna att sökande har:

 • erfarenhet från samverkan mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården
 • kunskap om svensk hälso- och sjukvård, Life Science sektorn, läkemedelsbranschens villkor och läkemedelsföretagens verksamhet
 • kunskaper om ett läkemedels livscykel och dess berörda aktörer och uppdrag, exempelvis Läkemedelsverket, TLV, SKR och NT-rådet
 • bred kunskap om reglering och processer kopplade till regelefterlevnad och antikorruption (det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete med regelefterlevnad)
 • förmåga att kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper

I arbetet tar du initiativ och är lösningsfokuserad vad gäller att ta fram förslag och driva arbetet framåt. Du har förmåga att prioritera och göra avvägningar i dina arbetsuppgifter och din analytiska förmåga är god.
Du är kommunikativ, talar och skriver klart och välformulerat på såväl svenska som engelska. Dina skriftliga kunskaper är mycket goda, till exempel kan du ta fram förslag, inspel samt remissvar och underlag till kommunikationsarbete. Att prata inför andra är något du trivs med och andra upplever dig som trygg och naturlig. Du har förmåga att framställa fakta och synpunkter på ett tydligt och övertygande sätt i syfte att påverka och att åstadkomma förändring.

Du är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Din samarbetsförmåga är god och du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vi jobbar gärna i team och med en öppen och prestigelös inställning bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat.

Övrigt

Lifs kontor ligger på Sveavägen i Stockholm. Att träffas är viktigt för att utveckla verksamheten och tillsammans skapa en bra företagskultur, samtidigt som det finns en flexibilitet i var arbetet bedrivs. Lif jobbar utifrån tre värdeord som genomsyrar hela verksamheten: respekt, engagemang och förtroende.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi kommer genomföra intervjuer löpande under processen och ser fram emot din ansökan och ditt personliga brev.

Ansök

Skicka din ansökan till ansokan@lif.se senast 16 juni.

För frågor kring tjänsten eller Lif, kontakta rekryterande chef Sophia Brodin: sophia.brodin@lif.se.

Mer om Lif

Som branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen arbetar vi för våra medlemmars förutsättningar att verka i Sverige och en stark Life Science-sektor. Våra målsättningar är att Sverige ska vara ett ledande land när det gäller patienters jämlika tillgång till nya läkemedelsbehandlingar, ha en stark position inom Life Science och att de forskande läkemedelsföretagen ska ses om en viktig och pålitlig partner till ett effektivt och hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Det gör vi genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Uppdaterad: 1 juni