X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sanofi jobbar för hållbara arbetsplatser och socialt ansvarstagande

Sanofi Sveriges lokala hållbarhetsarbete drivs av en arbetsgrupp med representanter från olika delar av företaget och fokuserar sitt arbete på tre områden: minskad miljöpåverkan, socialt ansvarstagande och arbetsmiljöfrågor relaterade till inkludering och mångfald.

Arbetet relaterar till flera av FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på mål 3 om god hälsa och välbefinnande (socialt ansvarstagande), mål 5 om jämställdhet (inkludering och mångfald) och mål 13 om att bekämpa klimatförändringar (minskad miljöpåverkan).

Sanofis globala program för socialt ansvarstagande, ”We Can do More”, lanserades våren 2021.

Sanofi Sveriges arbete för minskad miljöpåverkan

Sanofi Sveriges miljöpolicy har tagits fram med syfte att identifiera och minska den lokala organisationens miljöpåverkan. Policyn inkluderar bland annat åtaganden som minskade flygresor, el-tjänstebilar, undvikande av rött kött och buteljerat vatten på events och möten, återvinning av IT-utrustning och så vidare. Åtagandena följs upp regelbundet av CSR-gruppen och rapporteras till ledningsgruppen.

Sanofi Sveriges arbete för socialt ansvarstagande

Sanofi Sverige inledde under våren 2022 ett samarbete med Ronald McDonald Barnfond, som är en insamlingsstiftelse med ändamål att stötta familjer med svårt sjuka barn. Genom Ronald McDonald Hus får familjer möjlighet att leva i en trygg och hemlik miljö där hela familjen kan vara tillsammans i närheten av Sveriges specialistsjukhus under den tiden det sjuka barnet behöver sjukhusvård. Sanofi är månadsgivare till Ronald McDonald Barnfond och arrangerar utöver det regelbundna ”We can do more”-dagar ett par gånger per år, där medarbetare hjälper till med husen efter behov. De bistod med ca 135 välgörenhetstimmar hos Ronald McDonald under våren 2022 och gör en likadan satsning under hösten.

Sanofi Sveriges arbete med social hållbarhet och de globala målen

Sanofi Sveriges arbete bidrar till FN:s hållbarhetsmål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 5 om jämställdhet (inkludering och mångfald) och mål 13 om att bekämpa klimatförändringar.

Läs mer om de globala målen på fn.se

 

 

Uppdaterad: 25 november 2022