X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Personer med datorer

BMS ökar kunskapen om hälsoekonomi för en hållbar hälso- och sjukvård

Samhällets resurser är begränsade och behovet av vård stort. Hur får man bästa och mesta möjliga hälsa för pengarna? BMS ökar kunskapen om hälsoekonomi. Det främjar beslut om satsningar på vård och behandling som långsiktigt ger så mycket hälsa som möjligt för varje investerad krona.

För att de medicinska framstegen ska nå patienterna behöver samhället investera sina resurser smart. Det kan innebära svåra avvägningar och komplexa analyser för att prioritera rätt.

Hälsoekonomi är vetenskapen om hur samhällets begränsade resurser fördelas för att få ut mesta möjliga hälsa och samtidigt skapa incitament för nya investeringar i forskning och utveckling. Ur ett hållbarhetsperspektiv måste hälsoeffekter för människor – som livskvalitet och livslängd – vägas mot kostnaderna för samhället, såsom behandlings- och sjukvårdskostnader, stödinsatser och arbetsbortfall. Olika behandlingsalternativ måste ställas mot varandra.

Genom att konsekvent arbeta med kostnadseffektivitetsanalyser bidrar svenska myndigheter och läkemedelsbranschen till ett ekonomiskt hållbart och solidariskt införande av nya läkemedelsbehandlingar

Hälsoekonomiskola bidrar till kunskap för bättre investeringsbeslut i hälsa

På BMS arbetar man, förutom för ansökningar om subvention av nya behandlingar hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), med kunskapshöjande insatser inom hälsoekonomiområdet.   

Genom kontinuerlig omvärldsdialog och olika utbildningsinsatser för beslutsfattare och tjänstemän bidrar BMS till att öka kunskap om hälsoekonomi. Det främjar beslut som långsiktigt ger mesta och bästa möjliga hälsa för varje satsad krona. Bland annat har BMS tagit fram en serie korta utbildningsfilmer för alla intresserade: BMS Hälsoekonomiskola.

BMS bidrar till de globala målen

Genom arbetet med hälsoekonomi bidrar BMS i Sverige till följande globala hållbarhetsmål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 11 november 2022