X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Johan Brun

Allt bättre men stora skillnader i världen

En positiv utveckling börjar skönjas i Sverige och resten av västvärlden där flera länder nu når 40 procents vaccinationsnivåer. Samtidigt är motsvarande siffra för Afrika 1 procent, Oceanien 1,1 procent och Asien 4,5 procent. Det är siffror som visar att vi har en lång väg kvar innan kampen mot SARS-CoV-2 är över konstaterar Johan Brun i veckans coronakrönika.

Det har varit en tydlig om än något trög nedgång i smittspridningen i Sverige. Måste medge att viruset SARS-CoV-2 är duktigt på att hitta nya icke vaccinerade i sin ambition att skapa nya generationer virus, men snart borde vi kunna se ett slut i och med att antalet vaccinerade ökar. Just nu ser vi den största ökningen av smittade bland ungdomar 0 till 19 år. Tur nog en grupp som oftast inte blir speciellt sjuka. Att inläggningarna på sjukhus har minskat med 25 procent på en vecka måste också tolkas som att vi nu kan börja se fram emot en fortsatt positiv utveckling.

Det har blivit allt tydligare att antalet smittade fall fortfarande är alldeles för mycket ett resultat av hur mycket vi testar för att kunna användas för att beskriva läget, framför allt i jämförelser med andra länder. Trots det fortsätter myndigheterna att redovisa dessa siffror och Sverige hamnar oförskylt i skamvrån. Nu senast blev vi sämst i Europa och Portugal vill inte att vi besöker eller semestrar hos dem. Oavsett de faktiska siffrorna är det positivt att nästan alla länder i Europa nu redovisar sjunkande antal fall.

Då antalet nya inlagda och vårdade inom intensivvården minskar i många av våra regioner skapas möjligheter att återuppta annan verksamhet. Framför allt väntar ett stort antal cancerpatienter på att bli opererade, vilket kräver tillgång på intensivvårdsplatser. Vårdskulden är en realitet.  

Goda postvaccinationsdata

Förra veckan gav man i USA nya rekommendationer för fullvaccinerade som nu inte behöver ha munskydd, förutom i kollektivtrafiken, och successivt kan återta ett mer normalt liv. Enda undantaget är när de träffar ännu ej vaccinerade individer. Då kan det finnas anledning att fortsatt vara lite försiktig.

Den data som finns idag, och vi får ständigt ny som konfirmerar uppgifterna, visar att godkända vacciner är mycket effektiva, minskar dramatiskt risken att bli smittade med SARS-CoV-2 och att risken för att bli svårt sjuk eller dö är nästa noll. Även risken att smitta andra är minst halverad enligt nyligen presenterade data.

Att detta stämmer förstärks av rapporter från Storbritannien och USA som redovisar successivt sjunkande antal fall och dödstal i covid-19. Israel redovisar nu 95 procents minskning av nya fall. Enstaka rapporter med smittade fall trots vaccination med Pfizer/BioNTechs eller AstraZenecas vaccin har rapporterats, men enligt en amerikansk rapport från Yale University hos mindre än 0,01 procent av de vaccinerade.

Italien, som var tidigast drabbat i Europa, har redovisat data från en uppföljning av 37 000 vaccinerade och redan efter första dosen av AstraZenecas vaccin såg man ett 99 procentigt skydd från att bli svårt sjuk i covid-19 och 100 procents skydd mot att dö av sjukdomen. En av de vaccinerade dog under uppföljningstiden men personen var 96 år gammal varför kausaliteten kan diskuteras.

Från Storbritannien rapporteras att det finns ett värde i att avvakta med andra sprutan med Pfizer/BioNThecs vaccin, framför allt om man är äldre. I en uppföljning där man i stället för rekommenderade 3 veckor avvaktade till 12 veckor fick man ett 3,5 gånger kraftigare immunologiskt svar. Ett liknande resultat fick man i USA när man modellerade med data. Som underlag hade man verkliga uppgifter från 100 000 individer och det var tydligt att ett förlängt intervall mellan dos 1 och 2 gav färre svårt sjuka och döda i covid-19.

Med hur mycket och när man ska vaccinera har länge diskuterats. AstraZenaca fick mycket bättre resultat i sina tidiga studier när man av misstag gav ett antal patienter halva dosen i första sprutan och Pfizer/BioNTeck redovisar nu ett bättre resultat om man inte följer upplägget i studierna utan väntar med spruta nummer 2. Vårt immunförsvar och hur man bäst triggar det är komplext.

Experterna fortsätter att spekulera i ett framtida behov av årliga påfyllnadsdoser av vaccin. Att ingen vet säkert är tydligt. Kate O´Brian, en av cheferna inom Världshälsoorganisationen (WHO), har tillsatt en expertpanel för att ta fram riktlinjer då det fortfarande saknas konklusiva data som ger underlag för rekommendationer.

En uppföljning av dryga 30 fullvaccinerade patienter har visat att efter 8 månader hade de Spike-specifika IgM- och Ig A-antikropparna minskade relativt snabbt medan Ig G-antikroppar kvarstod längre.  Medan mätbara titrar av antikroppar minskade över tid kvarstod tur nog ett immunologiskt försvar baserat på kvarstående SARS-CoV-2-specifikt B-cells-immunitet.

Trots den fortsatta osäkerheten tror Folkhälsomyndigheten att i september borde vi kunna börja leva ett mer normalt liv men med vissa kvarstående begränsningar. Har man covid-19-liknande symtom bör man förstås stanna hemma. Fortsatta testningar kommer att ske för att hålla kontroll på eventuella utbrott och hur det blir med utlandsresor är svårbedömt. Större offentliga evenemang kan fortfarande tvingas ha vissa begränsningar. 

Seychellerna och Singapore

I förra veckans krönika skrev jag om utmaningen med att uppnå flockimmunitet. Inte ser läget bättre ut efter publikationen av en rapport från världens mest vaccinerade land. Inga har lyckats bättre med att vaccinera sin befolkning än Seychellerna. Efter att ha fått del av det kinesiska vaccinet från Sinopharm, samma som EMA för närvarande granskar, och senare en variant av AstraZenecas vaccin producerat i Indien, har man givit två doser till drygt 60 procent av befolkningen och över 70 procent har fått den första injektionen. Det är en högre vaccinationsgrad än vad både Israel och Storbritannien har lyckats med. Trots detta rapporterade man förra veckan ett extremt högt antal nya smittade fall, fler per capita än i Indien, där endast 3 procent av befolkningen vaccinerats. Seychellerna har under pandemin registrerat totalt 7 000 fall men det ska ses i ljuset av en befolkning på bara 100 000. Den stora ökningen under senaste tiden gör att man planerar för större nedstängningar vilket kommer att påverka den viktiga turistnäringen negativt.

Nu misstänker man att det dåliga utfallet kan bero på dålig effekt av givna vacciner, en liknande situation som tidigare rapporterats från bland annat Chile. WHO har startat en undersökning då myndigheterna på önationen redovisat att 37 procent av de som testar positivt idag är fullvaccinerade och av dessa har över hälften fått det kinesiska vaccinet från Sinopharma. Viktigt att kritiskt värdera de vacciner som godkänns och upphandlas och med några som ger över 90 procentigt skydd ligger ribban högt.

En liknande utveckling ser vi sedan en vecka i Singapore, det land som av många ansågs ha klarat pandemin bäst. Efter några lokala utbrott ser man idag en okontrollerad samhällsspridning. Planerade öppningar av samhället för att bland annat starta upp turism fördröjs nu och stränga restriktioner återinförs.

Stora skillnader i världen

Samtidigt som västvärlden börjar nå 40 procents vaccinationsnivåer i flera länderna är motsvarande siffra för Afrika 1 procent, Oceanien 1,1 procent och Asien 4,5 procent. Med de siffrorna förstår man att vi har en lång väg kvar innan kampen mot SARS-CoV-2 är över. Fram tills idag har endast 18 miljoner doser fördelats till den afrikanska kontinentens 55 länder och 1,2 miljarder invånare. Att man trots stor smittspridning fortfarande inte ser så många döda, om det nu är den verkliga situationen, vill man förklara med den unga befolkningen. Hälften av Afrikas befolkning är under 15 år. En fortsatt spridning i dessa ovaccinerade världsdelar ökar risken för nya mutationer med risk för spridning till resten av världen.

Forskning

I en artikel i den medicinska tidskriften Nature har israeliska forskare redovisat tre metoder som SARS-CoV-2 använder sig av för att klara av sitt uppdrag. Det är för virus viktigt att fördröja cellernas immunförsvar. Efter att ha studerat coronaviruset under många hundra timmar i laboratoriemiljö har man kunnat se hur virus blockerar signalerna till immunförsvaret, så att det inte kan mobilisera sina resurser. Först ser virus till att signalen för att skapa nödvändiga proteiner fördröjs, sedan saktar den ner cellens egna mRNA med information från cellens DNA till ribosomerna om vad som behöver tillverkas och därefter stör den exporteringen av mRNA från cellkärnan till cellens yttre hölje. Hur virus påverkar cellens egna mRNa var inte fullt ut känt sedan tidigare och kan bli ett nytt mål för behandlingsforskningen.

RECOVERY-studien i Storbritannien granskar kritiskt ett stort antal behandlingar vid covid-19 och fortsätter att generera ny kunskap. Denna gång har man utvärderat värdet av plasmabehandlingar med antikroppar från konvalescentblod och resultatet har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Uppföljningen genomfördes på 177 brittiska sjukhus och dryga 16 000 patienter fick slumpmässigt antingen antikroppsbehandling eller endast standardbehandling. Efter en månad kunde man konstatera att tilläggsbehandlingen inte gav någon skillnad på vare sig sjuklighet eller risken för att dö i covid-19. Fortfarande kvarstår problemet att plasmabehandling oftast sätts in för sent i förloppet, efter den virala fasen, varför en möjlig effekt kanske missas.

Tveksamhet till vaccination

Alltmer data talar för värdet av vaccination men trots det är en fjärdedel av Europas befolkning fortsatt tveksamma till att låta vaccinera sig. Medan många ser det som en möjlighet till ett mer normalt liv med resor och möten med släkt och vänner finns de som kvarstår skeptiska. I en publicerad uppföljning kunde man konstatera att bland de som framför allt får sin information från sociala medier är tveksamheten som störst, 40 procent, medan endast 18 procent av de som fick sin information från traditionella nyhetsmedier var skeptiska. Olika länderna skiljer sig mycket åt och medan 67 procent av alla Bulgarer är negativt inställda till vaccination är endast 10 procent av irländarna det. Man kan fundera på vad som förklarar dessa skillnader men kvalitén på informationen återkommer ofta som en förklaring.

Med förhoppningar om att alla ni känner er välinformerade och vet vad ni vill önskar jag er en trevlig pingsthelg.

Johan Brun är knuten till Lif som medicinsk rådgivare och läkare med 20 års erfarenhet från den forskande läkemedelsbranschen. Han har sedan pandemiutbrottet i våras följt forskningen och litteraturen om corona och covid-19 och uppdaterar för Lifs räkning kunskapsläget i veckovisa krönikor.

Mer fakta

Lifs översikt som beskriver vaccinläget

Lifs översikt av läkemedel och substanser som testas mot covid-19

Uppdaterad: 19 maj 2021