X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Win-win när Roche öppnar dörrarna för Karolinska Institutets studenter

Varje år tar Roche emot studenter från Karolinska Institutet som får arbeta med projekt som utvecklar hälso- och sjukvården. På så sätt får de möjlighet att praktisera sina kunskaper och knyta kontakter inför arbetslivet. Det bidrar till social hållbarhet genom att stärka den unga generationens möjligheter. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Sedan 2014 samarbetar Roche med Karolinska Institutet och deras masterprogram i bioentreprenörskap. Varje år tar företaget emot ett antal studenter från programmet som får arbeta med ett projekt för att utveckla hälso- och sjukvården. På så sätt får de möjlighet att praktisera sina teoretiska kunskaper och knyta värdefulla kontakter inför arbetslivet. Medarbetarna på Roche får i sin tur nya insikter och perspektiv på de frågor de arbetar med. För båda parter är det en riktig win-win som är mycket uppskattad.

Studentsamarbetet bygger social hållbarhet

Detta är ett exempel på hur Roche arbetar med social hållbarhet lokalt i Sverige. Hållbarhet brukar definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och kategoriseras utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska parametrar. Studentsamarbetet syftar just till att stärka kommande generationers möjligheter.

Utbildning är vägen till globalt välstånd

Studentsamarbetet bidrar också till FN:s globala hållbarhetsmål fyra som handlar om god utbildning. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen. Utbildningssystemen världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola och gymnasium till högre utbildning, och tillgodose lika möjligheter till livslångt lärande, något som gynnar deltagande i arbets- och samhällslivet.

Fler företag borde ta möjligheten

Att ta emot studenter skapar också större arbetsglädje och ökar mångfalden på arbetsplatsen. Roche vill därför uppmana fler företag att göra detsamma. För att uppmuntra till detta har de gjort en film som visar olika perspektiv på samarbetet från både akademi och industri och hur det hänger ihop med hållbarhetsarbetet.

Roches arbete med social hållbarhet och de globala målen

Studentsamarbetet bidrar till god utbildning och öppnar upp för nya möjligheter. Genom det stöttar Roche uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål 4 om god utbildning för alla.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

 

Foto: Erik Flyg

Uppdaterad: 22 februari 2022