X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Massor av händer på varandra

Alla på Chiesi Nordic bidrar till konkreta hållbarhetsresultat

När ett globalt företag ska ställa om till långsiktig hållbarhet räcker det inte med en hållbarhetsansvarig person eller avdelning. Alla måste inkluderas. Chiesi Nordic har hundra medarbetare som arbetar med att göra verksamheten mer hållbar. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Chiesi Nordic har hundra medarbetare och alla anställda arbetar med att göra verksamheten mer hållbar. Arbetet sker i så kallade hållbarhetsgrupper med fokus på olika områden såsom ”mångfald och inkludering”, ”hälsa och säkerhet”, ”underleverantörer” eller ”volontärarbete”. Det är nu tredje året Chiesi inkluderar alla medarbetare. Förhoppningen är att omställningen ska gå snabbare om alla är med och att företaget inte ska missa några goda idéer eller möjligheter.

– Arbetet med hållbarhetsgrupperna är ett bra sätt att få fart på hållbarhetsarbetet. Här tillvaratas ett genuint engagemang hos många medarbetare, säger Olav Fromm, vd på Chiesi Nordic.

Hittills har ett tjugotal arbetsgrupper hunnit avsluta sitt arbete och tio till pågår. Det har skapat såväl engagemang som konkreta resultat:

  • En ny bilpolicy har implementerats och Chiesi ersätter nu fossildrivna bilar med elbilar.
  • Riktlinjer har tagits fram för hållbar intern och extern representation för att undvika rött kött och andra koldioxidkrävande livsmedel.
  • Chiesi har genomfört seminarier med patientorganisationer och utbildat vårdpersonal i hur astmainhalatorer ska användas (oavsett tillverkare) och under coronapandemin hade de läkare som svarade på frågor om hur vissa patientgrupper kunde tänka kring covid.
  • Chiesi har numer täta dialoger med underleverantörer om hållbarhet och hur deras hållbarhetsarbete kan förbättras. Detta har bland annat ökat engagemanget för frågan hos flera av leverantörerna.
  • Man har analyserat de cirkulära flödena för att öka återvinningen av elektroniskt avfall och möbler.
  • Volontärarbetet har vuxit och Chiesi stöttar lokala frivilligorganisationer samt har ökat sina donationer till behövande.
  • Chiesi har förbättrat rutinerna för att få ökad mångfald på arbetsplatsen. Alla medarbetare har fått utbildning i hur man påverkas av omedvetna fördomar.
  • Alla medarbetare får årligen utbildning i hur man själv kan minska sin påverkan i vardagen.
  • Chiesi har analyserat sin B-corp-certifiering, arbetat med förbättringsområden och spridit kunskap om vad hållbarhetscertifieringen B-corp innebär.

Så bidrar Chiesi till de globala målen

Genom sitt arbete i hållbarhetsgrupperna stöttar Chiesi Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.  

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 5: Jämställdhet – uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Mål 10: Minskad ojämlikhet – minska ojämlikheten inom och mellan länder

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion – säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap – stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 10 november 2022