X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdpersonal och patient

Pfizer minskar hälsoklyftorna mellan världens länder

I initiativet An Accord for a Healthier World tillhandahåller Pfizer patentskyddade läkemedel och vacciner till självkostnadspris för 45 låginkomstländer. Det omfattar även expertstöd för att behandlingarna ska nå ut till befolkningen.

An Accord for a Healthier World har som mål att minska klyftan vad gäller ojämlikheter i hälsa mellan låginkomstländer och resten av världen. Genom ett mångfacetterat tillvägagångssätt för att säkerställa att företagets patentskyddade behandlingar blir tillgängliga för cirka 1,2 miljarder människor i 45 låginkomstländer, vill Pfizer omdefiniera hur man jobbar med utmaningarna kring tillgång till läkemedel och vacciner.

Initiativet innebär att Pfizer tillhandahåller företagets nuvarande och framtida patentskyddade läkemedel och vacciner som är tillgängliga i USA och Europa till självkostnadspris.

Insatser för att behandlingarna ska nå alla

Pfizer arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal i Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal och Uganda för att få insikter och identifiera möjligheter för att säkerställa att alla läkemedel och vacciner kan nå de behövande. Detta omfattar även expertis för att stödja diagnostisering, utbildning och fortbildning inom hälso- och sjukvården samt hantering av leveranskedjan och andra infrastrukturförbättringar. Lärdomar från dessa fem länder kommer sedan att användas för att stödja implementeringen i de övriga 40 länderna.

– Tillgänglighet och tillgång till läkemedel och vacciner är bara det första steget i att ge patienter möjlighet till behandling och vård. Först när alla hinder är undanröjda kan vi minska hälsoklyftorna och verkligen leverera för alla patienter, säger Jonas Ålebring, medicinsk direktör på Pfizer i Sverige. 

Potential att hjälpa miljontals människor i låginkomstländer

Genom att initialt göra 23 av Pfizers innovativa läkemedel och vacciner mer lätttillgängliga finns potential att behandla infektionssjukdomar som covid-19, lunginflammation och hjärnhinneinflammation samt icke-smittsamma sjukdomar som cancer och inflammatoriska och sällsynta sjukdomar. Infektionssjukdomar skördar nästan en miljon människoliv årligen i dessa länder och kroniska sjukdomar påverkar livskvaliteten hos minst ytterligare en halv miljon2. I takt med att Pfizer tar fram nya läkemedel och vacciner kommer dessa också att ingå i portföljen till självkostnadspris.

Globala partnerskap och samverkan förutsättning för att uppnå hållbarhetsmålen

För att uppnå FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030 behövs samverkan mellan företag, akademi, civilsamhälle och länder. Med An Accord for a Healthier World kommer Pfizer att arbeta tillsammans med partners för att identifiera snabba och effektiva regulatoriska vägar och upphandlingsprocesser för att minska den tid det kan ta att göra nya läkemedel och vacciner tillgängliga i de 45 länderna.

Så bidrar An Accord for a Healthier World till FN:s Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om de globala målen på fn.se

Referenser

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - Regeringen.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 27 oktober 2022