X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En grupp människor står i ring och pratar

GSK stöttar medarbetarnas engagemang i social hållbarhet

GSK vill skapa en arbetsmiljö där alla trivs och kan utvecklas. Ett initiativ är "Together day", en dag där personalen ägnar sig åt volontärarbete. Det skapar engagemang och främjar social hållbarhet. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Att vara en inkluderande arbetsgivare med personal som trivs och mår bra är en förutsättning för att GSK ska nå sina affärsmål och bidra till en hållbar samhällsutveckling. I sin arbetsgivarstrategi lägger de stor vikt vid personlig utveckling, jämställdhet och välbefinnande.

Lika möjligheter för alla

Målet för GSK är en arbetsplats där alla medarbetare känner sig välkomna och kan utvecklas professionellt oavsett kön, nationalitet, härkomst, sexuell läggning eller ålder. De arbetar aktivt för att öka mångfalden och jämställdheten på ledande befattningar, och i Sverige finns kvinnor på 70 % av de ledande befattningarna. För att öka jämställdheten har GSK program för att stödja utvecklingen av unga talanger och kvinnor i ledarskap.

Engagemang för social hållbarhet

Medarbetarnas engagemang för att skapa ett hållbart samhälle är en värdefull resurs. Därför har GSK ett antal initiativ alla har möjlighet att delta och göra en positiv insats, och man arbetar med utvalda organisationer för att bidra till lokalsamhället. Ett exempel är "Together day”, en dag då personalen i Sverige får möjlighet att jobba ideellt.

De har också inrättat den årliga ”Be you-day" då man kan ägna sig åt en valfri aktivitet som ger glädje och energi.

Så bidrar GSK till de globala målen

Hållbarhetsarbetet på GSK bidrar till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, bland annat:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 22 november 2023