X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Två bikupor

Biogen bidrar till biologisk mångfald genom bikupor vid företagets anläggningar

Honungsbin är nödvändiga för världens ekosystem. Biogen har placerat bikupor vid flera av sina anläggningar, inklusive kontoret i Upplands Väsby. Det bidrar till ökad pollinering och biologisk mångfald samtidigt som det stärker medarbetarengagemanget. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Under 2020 tillkännagav Biogen sin långsiktiga vision att minska utsläppen av växthusgaser och användningen av fossila bränslen. Sedan dess har företaget prioriterat områden där effektiviseringar kan minska miljöpåverkan, som att byta ut fossila bränslen mot förnybar energi och minska på plastanvändningen. Man har också sjösatt flera långsiktiga samarbetsprojekt med högprofilerade universitet för att främja forskning kring klimatet. Ett exempel är samarbetet med MIT för att förhandsgranska en avancerad ny modell av klimatåtgärdernas inverkan på folkhälsan och ekonomin.

Bikupor skapar engagemang och biologisk mångfald

Förutom dessa storskaliga förändringar jobbar Biogen också med medarbetarengagemang och att påverka det lokala mikroklimatet. Ett bidrag till detta är att man placerat ut bikupor på fem platser runtom i världen, däribland huvudkontoret i Cambridge och den nybyggda produktionsanläggningen i schweiziska Solothurn, men också i Upplands Väsby utanför Stockholm. Vid det svenska kontoret finns förutom Biogens medarbetare numera också 80 000 bin som bidrar till en hållbar utveckling genom att öka pollineringen i närområdet och bidra till den biologiska mångfalden.

Livsmedelsproduktionen är beroende av bin

Honungsbin må vara små, men deras bidrag till våra ekosystem är avgörande. Bin är byggstenar i den biologiska mångfalden eftersom de står för cirka 80 % av pollineringen globalt. Våra lokala ekosystem – och i förlängningen livsmedelsförsörjningen – är beroende av dem. Visste du att över en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är beroende av binas pollinering? Honungsbina har fått ökad betydelse då förutsättningar för de vilda pollinatörerna har försämrats, framför allt då lämpliga boplatser saknas.

Miljontals blommor pollineras kring Sverigekontoret

Från bikupan utanför Biogens svenska kontor kunde man under 2022 skörda 53 kg honung, och för 2023 blir skörden förhoppningsvis lika stor. Eftersom bina arbetar i ett stort område när de söker efter mat flyger de i en radie av ett par kilometer från sin bikupa. Detta innebär att Biogens svenska bin under det gångna året flugit sammanlagt 1 miljon mil och pollinerat miljontals blommor för att samla ihop den honung som årligen delas ut som gåva till företagets anställda.

Bin – en inspriationskälla för gröna val

Globala undersökningar som företaget gjort visar också att bina är en inspirationskälla för de anställda att göra medvetna gröna val. Så trots att bina är små kan de påverka hur vi tänker och skapa engagemang för en bättre miljö.

Så bidrar Biogen till de globala målen

Genom att placera bikupor vid sina anläggningar bidrar Biogen till flera av FN:s globala hållbarhetsmål.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion – säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald – bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 22 november 2023