X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Pappa som bär sin son på axlarna

Teva sätter mål inom klimat och läkemedelsförsörjning

Med 53 fabriker och 25 FoU-anläggningar kan Teva bidra stort till hållbar utveckling. Genom att utfärda hållbarhetskopplade obligationer sätter de mål om ökad tillgång till läkemedel i låg- och medelinkomstländer och minskade koldioxidutsläpp. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Att skydda planeten är att skydda människors hälsa då miljön påverkar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Teva är en global ledare inom generiska och innovativa läkemedel med en portfölj på över 3 500 produkter inom nästan alla terapeutiska områden. Med 53 tillverkningsanläggningar och 25 FoU-anläggningar kan alla förändringar de gör ha stor inverkan på miljö och samhälle. På Teva är arbetet med ESG (Environmental, Social, Governance) väl integrerat i hela verksamheten och de har etablerade mål i linje med Parisavtalet.

Först i världen med gröna obligationer kopplade till både klimat och tillgång till läkemedel

2021 valde Teva att ytterligare integrera hållbarhetsarbetet i sin verksamhet genom att knyta samman de finansiella målen med ESG-målen. Detta genom att bli det första läkemedelsföretaget i världen att utfärda så kallade SBL-obligationer (Sustainability Linked Bonds), eller gröna obligationer, kopplade till både sociala och miljömässiga mål. Det totala värdet uppgick till fem miljarder dollar, vilket då var det högsta värdet av SLB-obligationer som utfärdats. På så sätt kunde Teva anskaffa kapital samtidigt som de lovade att leverera på ESG-målen.

Obligationerna är kopplade till två av dagens största globala kriser – tillgång till läkemedel och klimatförändringar. Teva har villkorat obligationerna med mål som ska uppfylla senast 2025:

  • öka tillgången till viktiga läkemedel för patienter i låg- och medelinkomstländer med 150 procent.
  • Minska växthusgasutsläppen i scope 1 och scope 2 med 25 procent.*

Reducerar utsläppen av växthusgaser i hela företagets värdekedja

I samband med utfärdandet av SBL-obligationerna tillkännagav Teva att de utöver obligationens scope 1- och scope 2-utsläppsmål även siktar på att minska scope 3-utsläppen med 25 procent fram till 2030. Detta syftar till att reducera utsläppen i hela företagets värdekedja i linje med klimatavtalet från Paris.

Målet om att öka tillgången till viktiga läkemedel inkluderar en 150-procentig ökning av både antalet registreringar och de produkter Teva tillhandahåller genom accessprogram i låg- och medelinkomstländer. Det omfattar mediciner på WHO:s lista över läkemedel som är väsentliga för att upprätthålla en grundläggande sjukvård.

 

* I redovisningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol delas utsläppen delas upp i tre s.k. scopes: scope 1 (direkta utsläpp från egna fabriker, fordon etc.), scope 2 (utsläpp från inköpt el, värme och kyla) och scope 3 (utsläpp i värdekedjan). Källa: Fossilfritt Sverige.

Teva och de globala målen

Genom sina hållbarhetsobligationer stöttar Teva uppfyllandet av FNs hållbarhetsmål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 12 om hållbar konsumtion och produktion samt mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.  

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 27 oktober 2022