X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Barn cyklar på skogsväg

Med B-corp-certifiering maximerar Chiesi hållbarhetsarbetet

För att säkerställa att de snabbt kan ställa om och blir hållbara på alla sätt har Chiesi satsat på den ambitiösa hållbarhetscertifieringen B-Corp. Företagets totala påverkan på omvärlden mäts och följs och de förbinder sig att leva upp till hårda krav. Chiesi är först ut som global hälsoaktör att få certifieringen. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med de globala målen och Agenda 2030.

Ett B-corp-certifierat företag förbinder sig att minska sin negativa påverkan på samhället och öka den positiva. Det gäller inte bara företagets direkta miljöpåverkan utan omfattar ett brett hållbarhetsperspektiv för både företaget, medarbetarna, leverantörerna och konsumenterna/patienterna. Certifieringen granskas också av en tredje part, den oberoende och icke-vinstdrivande organisationen B-lab, som kontrollerar att företagen verkligen håller vad de lovar.

Skarpa mål för minskad klimatpåverkan

B-corp-certifieringen innebär att hela företagets påverkan på omvärlden mäts. Konkreta mål sätts och följs upp för att minska den negativa påverkan och öka den positiva. Det påverkar Chiesi på en mängd sätt. Här är några konkreta exempel.

  • Chiesi har bland annat åtagit sig att halvera sina koldioxidutsläpp till 2030 för utsläpp de har kontroll över i den egna verksamheten (dvs. scope 1 och 2*) jämfört med nivåerna 2019. De ska minska utsläppen med 100 procent i hela värdekedjan till 2035 – här inkluderas indirekta utsläpp utanför verksamhetens gränser såsom utsläpp som sker när deras läkemedel används av patienterna (dvs. scope 3*). 
  • Chiesi Nordic har beslutat att tjänstebilarna omedelbart ska bytas till elbilar. Den nya bilpolicyn implementerades i januari 2021 och i dagsläget är redan en tredjedel av leasingbilarna helt elektriska. Övriga anställda kör laddhybrid- eller dieselbilar. Chiesi räknar med att samtliga bilar i Sverige kommer att vara helt elektriska senast vid mitten av 2024. 
  • Ett särskilt relevant exempel för de 1,5 miljoner i Sverige som har astma eller KOL är att Chiesi som första läkemedelsbolag åtagit sig att ta fram en ny typ av sprayinhalator med över 90 procent lägre koldioxidutsläpp. 

Chiesi har även fått sina hållbarhetsmål godkända av oberoende ScienceBasedTargets** som granskar att de mål de satt ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

Chiesi och de globala målen

Genom sitt hållbarhetsarbete bidrar Chiesi bland annat till FN:s globala hållbarhetsmål om hälsa och klimat:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer om de globala målen på fn.se

* Enligt redovisningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol där utsläppen delas upp i tre sk. scopes: scope 1 (direkta utsläpp från egna fabriker, fordon etc.), scope 2 (utsläpp från inköpt el, värme och kyla) och scope 3 (utsläpp i värdekedjan). Källa: Fossilfritt Sverige.

** Läs mer om Science Based Targets (SBT) på deras webbplats.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

 

Uppdaterad: 22 februari 2022