X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bilar och laddstolpar

AstraZeneca eliminerar koldioxidutsläppen med Ambition Zero Carbon

AstraZeneca siktar på att eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till 2026 och att göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

När AstraZeneca forskar fram och utvecklar nya läkemedel sker det i linje med internationella målsättningar inom hållbar utveckling, bland annat FN:s globala hållbarhetsmål. AstraZeneca är, tillsammans med endast sex andra bolag, först i världen med att få sina klimatmål godkända av organisationen Science Based Target Initiative och deras nya standard NetZero, där syftet är att begränsa den egna påverkan på den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.

Med programmet Ambition Zero Carbon siktar AstraZeneca på att eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till början av 2026 (scope 1 och 2) och att göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030 (scope 3).

Man har redan kommit långt, inte minst i Sverige. Globalt har AstraZeneca lyckats få ned utsläppen med 59 procent sedan basåret 2015. På svensk nivå har man minskat utsläppen med 96 procent under samma period.

Det har man lyckats med genom att köpa grön, förnybar energi och arbeta med energieffektiviseringar och energikartläggningar. Minskningen av utsläppen har dessutom skett under en period där produktionsvolymerna ökat.

Fokus för AstraZenecas svenska verksamhet till 2025

  • Tillverkningen: Fortsätt effektivisera användningen av naturresurser och konvertera 100 procent av energiförbrukningen till förnybara källor.
  • Forskning och utveckling: Ta fram nästa generations inhalatorer för att distribuera läkemedel mot astma och KOL, med planerad lansering av ny drivgas med nära noll klimatpåverkan 2025.
  • Marknadsbolaget: Omställning till helt eldriven bilflotta.
  • Till 2030: Få leverantörer att anta vetenskapligt baserade mål för att minska sin klimatpåverkan och tillämpa transparent redovisning av sina resultat.

Läs mer om AstraZenecas hållbarhetsarbete

Läs AstraZenecas hållbarhetsrapport (pdf)

AstraZenecas Ambition Zero Carbon och de globala målen

I arbetet med att ta fram nya, innovativa läkemedel stöttar AstraZeneca samtidigt internationella målsättningar och FN:s globala hållbarhetsmål.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion – säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 21 oktober 2022