X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Life-time.se

Senast uppdaterad: 2020-03-31

När du prenumererar på eller medverkar i en artikel på Life-time.se kommer Lif att behandla person­uppgifter om dig. Life-time.se består av en webbtidning, ett nyhetsbrev, samt ett tryckt magasin.

De personuppgifter vi hanterar kommer antingen från de uppgifter du själv har lämnat eller publika källor, t.ex. öppna webbplatser.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Hantera prenumerantsregister och informera om Lifs verksamhet

Prenumerant

När du väljer att prenumerera på Life-time.se eller finns med på Lifs sändlista för Life-time.se kommer vi att behandla personuppgifter i syfte att hantera vårt prenumerantregister och för att skicka nyhetsbrevet samt i syfte att informera om relevanta delar av Lifs verksamhet som tex seminarier, föredrag och liknande aktiviteter. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att mejla oss på info@lif.se.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Om du finns med på Lifs sändlista även följande uppgifter:

 • Organisatoriska uppgifter, t.ex. uppgift om arbetsgivare och befattning
 • Politiskt uppdrag (i förekommande fall)

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera prenumerantregistret för Life-time.se, skicka nyhetsbrev samt att informera om relevanta delar av sin verksamhet.

De känsliga personuppgifter (politisk uppfattning) som eventuellt behandlas är uppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras till dess att du avregistrerar dig från sändlistan.

Ta fram redaktionellt innehåll på Life-time.se

Medverkande

Om du medverkar i Life-time.se kommer Lif att behandla dina personuppgifter för att ta fram och tillhandahålla Life-time.se.

Uppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Redaktionellt innehåll, t.ex. innehåll i artiklar

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att ta fram och tillhandahålla Life-time.se.

Bevarandetid

Publicerade personuppgifter bevaras tillsvidare.

Följa upp och utvärdera utskick av Life-time.se

Prenumerant

För att följa upp och utvärdera utskick av Life-time.se behandlar Lif personuppgifter om prenumeranterna, t.ex. för att ta fram rapporter över öppnings- och läsningsstatistik.

Uppgifter

 • Användargenererad information, t.ex. uppgift om att ett utskick har öppnats.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera prenumerantregistret för Life-time.se och skicka nyhetsbrevet.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras endast under sådan tid som är nödvändig för att avidentifiera dem. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik bevaras tillsvidare eller till dess att de raderas.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda de system och tjänster som används för att tillhandahålla Life-time.se behandlar Lif personuppgifter om de kategorier av individer vars personuppgifter behandlas i samband med tillhandahållande av Life-time.se, se ovan.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att hantera och skydda systemen och tjänsterna som används för att tillhandahålla Life-time.se

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

MOTTAGARE SOM INFORMATION DELAS MED

När det är nödvändigt delar Lif dina personuppgifter med olika mottagare, t.ex. tjänsteleverantörer.

Prenumeranter

Tillhandahålla Life-time.se

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Redaktionellt innehåll, t.ex. innehåll i artiklar

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lifs berättigade intresse av att tillhandahålla Life-time.se.

Om du medverkar i artiklar på Life-time.se kommer dina personuppgifter att delas med de mottagare som får del av nyhetsbrevet på Life-time.se, se ovan.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar Lif personuppgifter med tjänsteleverantörer som Lif har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller olika tjänster till Lif, t.ex. IT-tjänster (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen), kommunikations- och tryckeritjänster. Tjänsteleverantörerna får endast behandla personuppgifter för dessa syften och inte för några egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifter i samma utsträckning som Lif.

Uppdaterad: 21 maj 2018