Forskningsöversikt coronavirus

Källor: LIF har i arbetet med denna infografik använt ett stort antal publika offentliga källor som exempelvis WHO, samt kommunikation från forskande företag, och organisationer som gör olika sammanställningar av pågående forskning och utveckling.

© LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Denna forskningsöversikt har tagit fram av LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Allt material omfattas av lagen om upphovsrätt.

Foto på kontaktpersonen
Kent Björkqvist Life-time / Pressansvarig

Life-time

Pressansvarig

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Foto på kontaktpersonen
Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar

Uppdaterad: 16 mars

Mer inom Forskningsöversikt coronavirus