X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Mamma med litet barn

Miljöpartiet

Vårdpersonalens villkor är det område inom vården som Miljöpartiets potentiella väljare tycker fungerar sämst och är mest prioriterat för politikerna att göra något åt.

Ett annat område som den potentiella väljarskaran anser fungerar dåligt och är angeläget att åtgärda är vården av psykisk ohälsa.

Andra områden som sticker ut är antalet vårdplatser, vårdköer, prevention och geografisk likvärdighet.

Översikt: MP-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild)

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet ”sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den”.

Bland de som uppger att de antingen planerar eller kan tänka sig att rösta på Miljöpartiet är andelen 42 procent.

Andel som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man, om det var val till riksdagen idag, dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C), men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

MP-väljare är mer positiva om vården än allmänheten …

De väljare som röstar eller kan tänka sig att rösta på Miljöpartiet har en positiv syn på samhällsutvecklingen. Detta återspeglas i synen på sjukvården.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… men arbetsvillkor, vårdköer och vårdplatser har brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Förbättrade arbetsvillkor är prio för MP-väljare och fokus på förebyggande vård sticker ut

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politikerna att prioritera framöver?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Sjukhusvården och tillgången till läkemedel har högt förtroende bland MP-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Life Science-sektorns miljöarbete är viktigt för MP-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022