X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Väljarstatistik parti för parti

Sjukvårdspolitiken är så viktig att fyra av tio väljare kan tänka sig att byta parti på grund av den. Vilka frågor som är viktigast och hur partisympatisörerna ser på svensk hälso- och sjukvård 2022 skiljer sig dock åt mellan partierna, visar Lifs undersökning.

Centerpartiet

Bättre villkor för vårdpersonalen är den fråga Centerpartiets potentiella väljare tycker ska stå högst upp på politikernas prioriteringslista. Det är även ett av områdena inom vården som de anser fungerar allra sämst.

Kristdemokraterna

Det område som Kristdemokraternas potentiella väljare anser fungerar sämst är köerna till operation. Att korta köerna är också en fråga som många vill att politikerna ska prioritera. 

Liberalerna

Köerna till operation är det område inom vården som Liberalernas potentiella väljare tycker är viktigast för politiken att åtgärda. Andra områden som sticker ut är vården av psykisk ohälsa, villkoren för personalen och tillgänglighet i primärvården.

Miljöpartiet

Miljöpartiets potentiella väljare tycker att politikerna ska ge vårdpersonalens villkor högsta prioritet. Andra viktiga frågor är vården av psykisk ohälsa, prevention och geografisk likvärdighet.

Moderaterna

Moderaternas potentiella väljare är mest missnöjda med köerna till operation och många tycker att politikerna ska fokusera på den frågan. De anser också att antalet vårdplatser borde ha hög prioritet.

Socialdemokraterna

Vården av psykisk ohälsa, köer till operation och personalvillkoren är frågor som potentiella socialdemokratiska väljare vill att politikerna ska satsa på. Störst fokus borde läggas på bättre villkor för vårdpersonalen.

Sverigedemokraterna

SD:s potentiella väljare är mest missnöjda med operationsköerna. Det är också den fråga de klassar som mest angelägen att göra något åt. Ett annat område politikerna måste åtgärda är antalet vårdplatser.

Vänsterpartiet

Vänsterpariets potentiella väljare är mest missnöjda med villkoren för vårdpersonalen och ser det som den viktigaste frågan för politikerna att åtgärda. De ser också brister inom geografisk likvärdighet och antalet vårdplatser.

Uppdaterad: 3 maj 2022