X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till svensk sjukvård inom en rad frågor om det finns åsiktsskillnader grundade i partisympati. Längre ned på sidan kan du ta del av hela undersökningen.

Målgrupp: Allmänheten, åldrarna 18–84 år.

Antal: 1 011 viktade intervjuer totalt.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. viktat mot kända populationstal i efterhand för att korrigera eventuella skevheter i stickprovet jämfört med målpopulationen.

Genomförande

Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Deltagarfrekvensen är andelen av de sökta personerna som besvarat undersökningen. I denna undersökning var deltagarfrekvensen 54 %.

Novus väljarundersökning om sjukvården

Bild 11.png

Bild 12.png

Bild 15.png

Bild 20.png

Bild 23.png

Bild 30.png

Bild 31.png

Bild 32.png

Bild 33.png

Bild 35.png

Bild 38.png

Bild 39.png

Bild 40.png

Uppdaterad: 23 maj 2022