X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kvinna

Liberalerna

Köerna till operation är det område inom vården som Liberalernas potentiella väljare både tycker fungerar sämst och är viktigast för politiken att åtgärda.

Andra områden som sticker ut är vården av psykisk ohälsa, antalet vårdplatser, personalvillkor och tillgänglighet i primärvården.

Översikt: L-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild)

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet ”sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den”.

Bland de som uppger att de antingen planerar att rösta på L eller kan tänka sig att göra det är andelen 42 procent.

Andel som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man, om det var val till riksdagen idag, dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C), men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

L-väljare är mer positiva om vården än allmänheten …

Liberalerna har stort inflytande över hälso- och sjukvården i många regioner. Sannolikt påverkar det synen på sjukvården bland de som planerar att rösta på partiet eller kan tänka sig att göra det.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… men vårdköer, vårdplatser och arbetsvillkor har brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Vårdköer och tillgänglighet är prio för L-väljare

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politikerna att prioritera framöver? 

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

L-väljarna är positiva till hälsodata och medvetna om hotet från resistenta bakterier

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Kliniska prövningar är viktigt för L-väljarna

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022