X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Flicka

Socialdemokraterna

Personalvillkoren är ett av de områden inom vården som potentiella socialdemokratiska väljare tycker fungerar allra sämst. Att förbättra villkoren för vårdpersonalen är också den fråga som politikerna borde ge högsta prioritet.

Det område som Socialdemokraternas potentiella väljare anser fungerar sämst är vården av psykisk ohälsa. Många anser också att politikerna ska satsa på åtgärder där.

Ett annat område som S-väljare tycker fungerar dåligt och är angeläget för politikerna att prioritera är köer till operation. Också synen på antalet vårdplatser sticker ut.

Översikt: S-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild)

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet ”sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den”.

Bland de som uppger att de antingen planerar eller kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna är andelen 40 procent.

Andel som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man, om det var val till riksdagen idag, dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C), men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

S-väljare är mer positiva om vården än allmänheten …

De väljare som röstar eller kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna har en positiv syn på samhällsutvecklingen, vilket märks i synen på sjukvården.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… men arbetsvillkor, vårdplatser och vårdköer  brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Förbättrade arbetsvillkor är prio för S-väljare

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politikerna att prioritera framöver? 

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Starkt stöd för vuxenvaccinationsprogram bland S-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Life Science-sektorns miljöarbete är viktigt för S-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022