X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kvinna

Sverigedemokraterna

Vårdköer till operation är det vårdområde som SD:s potentiella väljare både tycker fungerar sämst och är mest angeläget för politikerna att göra något åt.

Ett annat område de är missnöjda med och anser att politikerna måste åtgärda är antalet vårdplatser.

Annnat som sticker ut är vårdpersonalens arbetsvillkor och vården av psykisk ohälsa.

Översikt: SD-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild)

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet ”sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den”.

Bland de som uppger att de antingen planerar att rösta på Sverigedemokraterna eller kan tänka sig att göra det är andelen 42 procent.

Andel som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man, om det var val till riksdagen idag, dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C), men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

SD-väljare är mer negativa om vården än allmänheten …

De som röstar eller kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna har en relativt pessimistisk syn på samhällsutvecklingen. Detta märks i synen på sjukvården.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… särskilt vårdköer och vårdplatser har brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Vårdköer och förbättrade arbetsvillkor är prio för SD-väljare

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politikerna att prioritera framöver? 

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Många SD-väljare är skeptiska till tillgången till de bästa läkemedlen

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Kliniska prövningar är viktigt för SD-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022