X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Mamma och barn

Moderaterna

Köerna till operation är det område inom vården som Moderaternas potentiella väljare är mest missnöjda med. Att korta köerna är också en fråga som många anser att politikerna ska prioritera.

Ytterligare ett område som de potentiella M-väljarna anser fungerar dåligt och borde ha hög polititisk prioritet är antalet vårdplatser.

Andra områden som sticker ut är vård av psykisk ohälsa och den regionala styrningen.

Översikt: M-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild)

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet ”sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den”.

Bland de som uppger att de antingen planerar att rösta på Moderaterna eller kan tänka sig att göra det är andelen 41 procent.

Andel som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man, om det var val till riksdagen idag, dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C), men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

M-väljare något mer negativa om vården än allmänheten …

De väljare som röstar eller kan tänka sig att rösta på Moderaterna har en relativt pessimistisk syn på samhällsutvecklingen. Det påverkar sannolikt också synen på sjukvården.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… särskilt vårdköer och vårdplatser har brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Förbättrade arbetsvillkor och vårdköer är prio för M-väljare

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politikerna att prioritera framöver? 

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Starkt stöd för forskning och utveckling

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Kliniska prövningar är viktigt för moderata väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022