X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Flicka

Centerpartiet

Bättre villkor för vårdpersonalen är den fråga Centerpartiets potentiella väljare tycker ska stå högst upp på politikernas prioriteringslista. Det är även ett av  områdena inom vården som de anser fungerar allra sämst.

Att korta vårdköerna till operation är också något många av de potentiella Centerväljarna vill att politiken ska prioritera.

Andra områden som sticker ut är vården av psykisk ohälsa och antalet vårdplatser.

Översikt: C-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild) 

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet ”sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den”.

Bland de som uppger att de antingen planerar eller kan tänka sig att rösta på C är andelen 44 procent.

Andel som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man, om det var val till riksdagen idag, dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C), men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

C-väljare är mer positiva om vården än allmänheten …

De väljare som röstar eller kan tänka sig att rösta på Centerpartiet har en positiv syn på samhällsutvecklingen. Detta återspeglas också i synen på sjukvården.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… men arbetsvillkor, vårdköer och vårdplatser har brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Förbättrade arbetsvillkor är prio för C-väljare

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politiker att prioritera framöver?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Högt förtroende för sjukhusvården bland C-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Kliniska prövningar är viktigt för C-väljarna

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022