X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Pappa och barn

Vänsterpartiet

Villkoren för personalen är det område inom vården som Vänsterpartiets potentiella väljare både tycker fungerar sämst och är mest angeläget för politiken att åtgärda.

Ett annat område som de anser fungerar dåligt och är angeläget för politiken att prioritera är vården av psykisk ohälsa. Andra områden som sticker ut är geografisk likvärdighet och antalet vårdplatser.

Översikt: V-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild)

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet "sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den".

Bland de som uppger att de antingen planerar eller kan tänka sig att rösta på Vänsterpartiet är andelen 43 procent.

Andel som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C) om det vore val till riksdagen idag, men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

V-väljare är mer positiva om vården än allmänheten …

De väljare som röstar eller kan tänka sig att rösta på Vänsterpartiet har en relativt positiv syn på samhällsutvecklingen, detta återspeglas också i synen på sjukvården.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… men arbetsvillkor, vårdplatser och likvärdighet har brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Förbättrade arbetsvillkor är prio för V-väljare

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politiker att prioritera framöver?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Starkt stöd för vuxenvaccinationsprogram bland V-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Life Science-sektorns miljöarbete är viktigt 

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022