X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Äldre och yngre kvinna

Kristdemokraterna

Det område som Kristdemokraternas potentiella väljare anser fungerar sämst är köerna till operation. Att korta köerna är också en fråga som många vill att politikerna ska prioritera. 

Ett annat område som KD:s potentiella väljare tycker fungerar dåligt och borde prioriteras är antalet vårdplatser.

De anser att villkoren för vårdpersonalen borde förbättras, även om det överlag fungerar förhållandevis väl. När det gäller synen på vården av psykisk ohälsa är förhållandet det omvända.

Översikt: KD-väljarnas vårdpolitiska landskap (png-bild)

Sjukvårdsfrågan är avgörande i valet

Varannan potentiell blockbytare* instämmer i påståendet "sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att jag kan tänka mig att byta parti på grund av den".

Bland de som uppger att de antingen planerar eller kan tänka sig att rösta på KD är andelen 44 procent.

Andelen väljare som kan tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan

*För att räknas som potentiell blockbytare ska en väljare uppge att man, om det var val till riksdagen idag, dels skulle rösta på ett parti i blocket som inte stödjer statsministern (M, SD, KD eller L) eller blocket som stödjer statsministern (S, V, MP eller C), men att man överväger att rösta på ett parti från det andra blocket. Ungefär var tionde väljare är en potentiell blockbytare.

KD-väljare är mer negativa om vården än allmänheten …

De väljare som röstar eller kan tänka sig att rösta på Kristdemokraterna har en relativt pessimistisk syn på samhällsutvecklingen. Det märks i synen på sjukvården.

Andelen som anser att kvaliteten i svensk vård överlag är hög respektive låg

… särskilt vårdköer och vårdplatser har brister

Fråga: Hur bra eller dåligt tycker du att svensk sjukvård fungerar inom följande områden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Arbetsvillkor och köer är prio för KD-väljare

Fråga: Vad av följande anser du är viktigast för politikerna att prioritera framöver? 

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Samma stöd för läkemedelsfrågan som för centralisering bland potentiella KD-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Forskning och innovation är centralt för KD-väljare

Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 

För pekaren över staplarna för att se mer.

Källa: Novus

Uppdaterad: 3 maj 2022