X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif söker Compliance Officer

4 april
Illustration domarklubba

Vi söker en Compliance Officer som ska stödja och företräda läkemedelsbranschen i frågor rörande etik och compliance. Som Lifs Compliance Officer är du en nyckelspelare som, utöver att verka för regelefterlevnad, bidrar i viktiga frågor som att framtidssäkra branschens etiska regelverk och att utveckla förtroendeskapande samverkansformer och partnerskap.

Uppdraget kräver att du är modig, kommunikativ och samarbetsinriktad person som vill bidra till samverkan, partnerskap, transparens och ett etiskt förhållningssätt i den forskande läkemedelsbranschen. 

Huvudansvar

 • Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att tillsammans med kollegor från juristfunktionen förvalta och utveckla Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) mot ett ökat fokus på samverkan. Detta innebär bl.a att:
 • Utbilda i frågor om tillämpning av LER till medlemmar och externa intressenter
 • Ge råd i frågor om tillämpning av LER till medlemmar och externa intressenter
 • Driva och utveckla expertnätverk Compliance
 • Utveckla riktlinjer och information för att stödja ett mer proaktivt arbetssätt
 • Ansvara för administrativa delar av Lifs compliancearbete
 • Delta i diskussioner med externa parter rörande samverkansformer.
 • Delta i internationell och nordisk samverkan

Möjligheter med tjänsten

 • Representera och vara en del av den forskande läkemedelsbranschen – en bransch som är en mycket viktig del av samhället och som bidrar till människors liv och hälsa
 • Vara en nyckelspelare i viktiga frågor som är grunden för att branschen ska kunna uppnå det samarbete och partnerskap som är avgörande tex för introduktion av precisionsmedicin – rollen innebär en möjlighet att göra skillnad på riktigt
 • Vi etablerar nu nya arbetssätt för att ta etikarbetet framåt med större fokus på proaktiv rådgivning och strategiska frågor. Stor möjlighet att vara kreativ och själv påverka arbetssätt och roll
 • Utveckla formerna för etikrådgivningen
 • Complianceuppdraget kan kombineras med uppdrag inom andra delar av Lifs verksamhet – i en liten organisation finns möjlighet att utvecklas även inom andra områden än etik
 • Arbeta i ett team med ett stort eget ansvar, stor frihet, bra villkor och fina lokaler i centrala Stockholm.

Den vi söker:

Kvalifikationer och erfarenhet

 • Kunskap och förståelse för läkemedelsbranschens villkor, läkemedelsföretagens förutsättningar och deras verksamhet
 • Erfarenhet av arbete med compliance och etiska frågor eller ett stort intresse för compliance och etiska frågor kombinerat med erfarenhet från andra relevanta funktioner i läkemedelsbranschen
 • Akademisk utbildning
 • Tala och skriva obehindrat på svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • MS office

Nyckelkompetenser

 • Kommunikativ och lyhörd
 • Samarbetsinriktad
 • Omdömesgill med integritet
 • Kvalitetsmedveten och analytisk
 • Egen motor och driv med förmåga att ta beslut
 • Strukturerad och organiserad
 • Positiv och engagerad

Övrigt

Lifs kontor ligger på Sveavägen i Stockholm. Att träffas är viktigt för att utveckla verksamheten och tillsammans skapa en bra företagskultur samtidigt som det finns en flexibilitet i var arbetet bedrivs. Lif arbetar aktivt med vår företagskultur och samarbete för att uppnå bästa resultat för våra medlemmar – Lifs tre grundläggande värderingar är: Respekt, Engagemang och Förtroende.

Ansökan

Sista ansökningsdag till den 17 april.

Rekryteringen görs i samarbete med PeakSearch.

Ansök via denna länk hos PeakSearch.