X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif söker en medicinskt sakkunnig

27 mars

Vi söker en medicinskt sakkunnig för att stärka Lifs medicinska expertis och samarbetet med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare. Tillsammans med Lifs medlemmar och kollegor kommer du driva viktiga policyfrågor för att öka omvärldens förståelse för värdet av medicinsk innovation och läkemedel. Uppdraget kräver en djup förståelse för hälso- och sjukvården och förmåga att etablera och underhålla relationer för att säkerställa att Lif förblir en relevant partner till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och inom life science-sektorn.

Huvudansvar

 • Agera expert inom det medicinska området och bidra till kvalitetssäkring i Lifs påverkansarbete och extern kommunikation.
 • Genom omvärldsanalys och framtidsspaning identifiera, sammanställa och kommunicera ny och systempåverkande utvecklingen inom det medicinska området i syfte att öka hälso- och sjukvårdens förståelse och mottaglighet, och patienters tillgång till nya medicinska möjligheter.
 • Hålla samman Lifs kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården inom det medicinska området, och följa utvecklingen av riktlinjer, vårdprogram, vårdförlopp och andra kunskapsstöd. I detta sammanhang ansvara för Lifs remissvar i samverkan med kollegorna på Lifs kansli och arbetsgrupper från medlemsföretag.
 • Ansvara för Lifs medicinska råd och eventuella andra medlemsgrupperingar som till exempel terapiområdesspecifika grupperingar med koppling till den europeiska branschorganisationen EFPIAs arbete.
 • Genom samverkan aktivt initiera och bidra till Lifs kommunikationsarbete i de delar som har medicinsk inriktning eller innehåll.
 • Aktivt bidra till och stödja Lifs interna och externa arbete med den nationella strategin för life science med särskilt fokus på precisionsmedicin eller annan systemutmanande medicinsk utveckling, samt medverka i relevanta andra externa projekt och initiativ.
 • Genomföra extern och intern kompetensutveckling inom det medicinska området med fokus på utveckling inom ny och systempåverkande diagnostik och läkemedelsbehandling.
 • Företräda och agera ambassadör för läkemedelsbranschen i olika externa sammanhang.
 • Hålla föreläsningar inom det medicinska området och företräda Lif på externa möten.
 • I samverkan bidra i internt utvecklingsarbete.

Möjligheter med tjänsten

 • Företräda och vara en synlig aktör i den forskande läkemedelsbranschen – en bransch som är en mycket viktig del av samhället och som verkligen bidrar till människors liv och hälsa
 • Vara en medicinsk nyckelspelare i viktiga frågor som bland annat omfattar innovativa medicinska lösningar som kan göra verklig skillnad när det gäller att förebygga, lindra och bota sjukdom
 • Ha en viktig roll som stöd och partner för Lifs medlemsföretag och för samhället i stort, inklusive myndigheter och beslutfattare inom svensk hälso- och sjukvård. Det innebär betydande möjlighet till inflytande i frågor som är avgörande för patienter, hälso- och sjukvård och samhället som helhet
 • Verka i ett brett strategiskt och operativt omväxlande uppdrag med stora möjligheter att utveckla och förbättra arbete och arbetssätt
 • Arbeta i en samarbetsinriktad kultur med professionella kollegor, ett stort eget ansvar, stor frihet, bra villkor och fina lokaler i centrala Stockholm

Den vi söker:

Kvalifikationer och erfarenhet

 • Akademisk utbildning inom det medicinska området
 • Kunskap om läkemedel, läkemedelsutveckling, svensk hälso- och sjukvård och dess regelverk
 • Omfattande erfarenhet från arbete inom läkemedelsföretag exempelvis som medicinsk expert, medicinsk rådgivare, MSL eller motsvarande
 • Kunskap om läkemedelsbranschens förutsättningar och verksamhet särskilt inom läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning
 • Kunskap om och etablerat nätverk inom life science-sektorn
 • Kunskaper om relevanta externa intressenters uppdrag och intressen inklusive lärosäten, myndigheter, professionsorganisationer och hälso- och sjukvården
 • Förmåga till omvärldsanalys och snabb bearbetning av komplex och omfattande information

Meriterande

 • Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård, relevanta myndigheter eller den övriga life science-sektorn
 • Disputerad inom relevant område

Nyckelkompetenser

 • God och övertygande verbal och skriftlig kommunikativ förmåga
 • Samarbetsinriktad och relationsskapande
 • Uttalad förmåga att leda sig själv, fatta beslut, engagera andra och leverera enligt satta mål
 • Grundläggande nyfikenhet och förmåga till lärande
 • Kvalitetsmedveten
 • God inre etisk kompass.

Övrigt

Lifs kontor ligger på Sveavägen i Stockholm. Att träffas är viktigt för att utveckla verksamheten och tillsammans skapa en bra företagskultur samtidigt som det finns en flexibilitet i var arbetet bedrivs. Lif arbetar aktivt med vår företagskultur och samarbete för att uppnå bästa resultat för våra medlemmar – Lifs tre grundläggande värderingar är: Respekt, Engagemang och Förtroende.

Ansökan

Rekryteringen görs i samarbete med PeakSearch.

Ansök via denna länk hos PeakSearch.