X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Väljarstatistik inför EU-valet parti för parti

Inför valet till EU-parlamentet i juni har Novus, på uppdrag av Lif, genomfört en undersökning om väljarnas åsikter. Den visar att de viktigaste frågorna för svenskarna i EU är klimat, invandring, integration och miljö. 

Vilka frågor som har högst prioritet och hur väljarna ser på EU:s inflytande över Sverige skiljer sig dock åt mellan partierna. 

Centerpartiet

En majoritet av C-väljarna anser att EU ska ligga i framkant av den gröna omställningen och att tillväxt kan förenas med minskade utsläpp. Hela 7 av 10 vill se EU driva på för en hållbar läkemedelsproduktion. 

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas väljare utmärker sig genom att prioritera invandring, integration och energipolitik inför EU-parlamentsvalet. Även lag och ordning är viktigare för dem än andra partiers sympatisörer.

Liberalerna

Liberalernas väljare prioriterar klimat och energipolitik i valet till EU-parlamentet. Frågor som försvar, krisberedskap, näringsliv och företagande är viktigare än för genomsnittsväljaren.

Miljöpartiet

En majoritet av MP-väljarna prioriterar klimat- och jämställdhetsfrågor inför det stundande EU-valet. Undersökningen visar också att 9 av 10 vill att EU ska ta en ledande roll i den gröna omställningen av läkemedelsproduktionen, vilket är högre än genomsnittet. De ser även energipolitik som en central fråga. 

Moderaterna

En majoritet av M-väljarna anser att invandring, integration samt lag och ordning är de viktigaste frågorna för Sverige att driva i EU. Försvarsfrågor och företagande är också betydligt viktigare för moderater jämfört med genomsnittet. 

Socialdemokraterna

För Socialdemokraternas väljare är klimat, miljö och energipolitik de tre mest centrala prioriteringarna för Sverige i EU. Sjukvård och jämställdhet är viktigare än för genomsnittet, medan invandring och integration rankas något lägre. Dock är det ändå den fjärde viktigaste frågan.

Sverigedemokraterna

När SD-väljarna listar vilka frågor de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU valet i juni 2024 hamnar invandring, integration samt lag och ordning i topp. Försvarsfrågor och utrikespolitik är betydligt viktigare för dem jämfört med genomsnittsväljaren, medan klimat- och miljöfrågor rankas lägre.

Vänsterpartiet

Klimat- och miljöfrågor är centrala för V-väljarna. En majoritet klassar också jämställdhet som ett av de mest prioriterade områdena. Sjukvård är betydligt viktigare för vänsterpartister än genomsnittsväljaren, medan invandring och integration rankas som mindre viktigt.

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 14 maj