X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Moderata väljare vill se fokus på invandring och integration i EU

En majoritet av M-väljarna anser att invandring, integration samt lag och ordning är de viktigaste frågorna för Sverige att driva i EU. Försvarsfrågor och företagande är också betydligt viktigare för moderater jämfört med genomsnittet. 

När det gäller krisberedskap och läkemedelsförsörjning ser moderata väljare frågorna som högt prioriterade. Drygt 86 % tycker att EU bör säkerställa en god krisberedskap för läkemedel. Dessutom tycker 7 av 10 att unionen ska vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion.

Konkurrenskraft och läkemedel

Ekonomi, företagande och konkurrenskraft är centralt för M-väljarna. De är mer fokuserade på dessa frågor än genomsnittsväljaren. Drygt 8 av 10 anser att EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt. Dessutom vill 7 av 10 se ökade satsningar på medicinsk forskning och utveckling, medan 60 % anser att EU måste vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Samtidigt ligger klimat- och miljöfrågor något lägre på agendan än för andra väljare, men hamnar ändå på topp fem.

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj