X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

S-väljarna tycker att miljö och klimat är viktigast för Sverige i EU

För Socialdemokraternas väljare är klimat, miljö och energipolitik de tre mest centrala prioriteringarna för Sverige i EU. Sjukvård och jämställdhet är viktigare än för genomsnittet, medan invandring och integration rankas något lägre. Dock är det ändå den fjärde viktigaste frågan.

Klimat- och miljöfrågor är viktiga för S-väljarna. 7 av 10 anser att EU bör vara ledande inom den gröna omställningen av läkemedelsproduktionen. Andra stora framtidsfrågor för socialdemokratiska väljare är konkurrenskraft och 7 av 10 vill se ökade satsningar på medicinsk forskning och utveckling.

Socialdemokratiska väljare mer positiva till de svenska EU-parlamentarikernas arbete

Synen på EU:s inflytande över Sverige är något ljusare bland S-väljare jämfört med genomsnittet, även om de flesta är neutrala och anser att unionen har lagom mycket makt. 6 av 10 anser att EU varken påverkar Sverige för mycket eller för lite. 

De är också mer positiva till de svenska EU-parlamentarikernas arbete än andra. 16 % anser att de lyckas bra med att driva svenska frågor i EU, vilket är högre än genomsnittet, även om de likt väljarkåren i stort inte upplever att de svenska parlamentsledamöterna lyckas få bra genomslag för Sveriges frågor i EU.

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj