X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Invandring, integration och försvaret är prioriterade områden i EU för SD-väljarna

När SD-väljarna listar vilka frågor de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU valet i juni 2024 hamnar invandring, integration samt lag och ordning i topp. Försvarsfrågor och utrikespolitik är betydligt viktigare för dem jämfört med genomsnittsväljaren, medan klimat- och miljöfrågor rankas lägre.

Endast 3 av 10 socialdemokratiska väljare anser att EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen, vilket är betydligt lägre än genomsnittet. Även om klimatfrågan inte är prioriterad ser SD:s väljare att tillväxt går att förena med minskade utsläpp.

Viktigt med europeisk krisberedskap för SD:s väljare

När det gäller krisberedskap och läkemedelsförsörjning visar undersökningen att frågorna är prioriterade för sverigedemokratiska väljare. 73 % anser att EU bör säkerställa en god krisberedskap för läkemedel, och 71 % anser att EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktionen.

8 av 10 SD-väljare anser att EU har för stor makt

Många SD-väljare är kritiska till EU:s inflytande över Sverige. De är mer negativa än genomsnittsväjaren. 8 av 10 anser EU:s inverkan är för stor, medan ytterst få anser att den är för liten. När det gäller de svenska EU-parlamentarikernas arbete upplever 55 % av sverigedemokratiska väljare att de inte lyckas få genomslag för Sveriges frågor i EU, medan endast 4 % tycker att de gör ett bra arbete.

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj